CHARGE Tiger Award voor Niels Rietveld

Tijdens de recent gehouden CHARGE-vergadering in Los Angeles (21-24 januari 2014) is aan Niels Rietveld, promovendus van de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van de Erasmus School of Economics, de CHARGE Tiger Award “Early Career” uitgereikt. De winnaars van de Golden Tiger Awards, die tweemaal per jaar worden uitgereikt, werden geselecteerd op grond van hun werk als onderzoeker aan het begin van hun carrière, hun belangrijke bijdrage aan werkgroepen en hun algemene inzet voor CHARGE.

Het CHARGE Consortium (Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology) is een samenwerkingsverband tussen vakgroepen op het gebied van genetische epidemiologie. Het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO), een initiatief van het Erasmus MC, speelt een belangrijke rol in dit consortium. Binnen CHARGE werken diverse werkgroepen aan specifieke uitkomsten. Een van de werkgroepen houdt zich specifiek bezig met uitkomsten op het gebied van sociale wetenschappen en Niels Rietveld heeft hierin een belangrijke rol vervuld.

Rietveld’s promotieonderzoek maakt deel uit van de doorlopende samenwerking tussen de Erasmus School of Economics en het Erasmus MC. Samen met zijn begeleiders Roy Thurik, Bert Hofman, Philipp Koellinger en Patrick Groenen maakte hij een begin met het in kaart brengen van de genetische predispositie voor ondernemerschap. Hij heeft zijn onderzoek verbreed en onderzoekt momenteel ook andere sociaalwetenschappelijke uitkomsten zoals opleidingsniveau en subjectief welbevinden.

Het onderzoek van Rietveld heeft al een aantal belangrijke publicaties opgeleverd, onder meer in Science en Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS). Tijdens de eerste bijeenkomsten van het CHARGE-congres werden de sociale wetenschappers nog als outsiders beschouwd, maar het toekennen van de Tiger Award is een blijk van wederzijds begrip en erkenning.

'Ik hoop dat de samenwerking tussen de Erasmus School of Economics en het Erasmus MC een blijvend succes zal zijn', aldus Rietveld. De recente oprichting van het Erasmus University Rotterdam Institute of Biology and Economic Behavior is een belangrijke mijlpaal in dat proces.’

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen