Chen Li benoemd tot hoogleraar Gedragseconomie

Per 1 juni 2023 is dr. Chen Li aangesteld als hoogleraar Gedragseconomie aan Erasmus School of Economics. Li richt zich in haar onderzoek op besluitvorming onder onzekerheid en in de loop van de tijd.

Li, werkzaam bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie, onderzoekt hoe (goed) mensen omgaan met onzekerheid, vooral in situaties die ambiguïteit worden genoemd en waarin de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen onbekend is. Ze behandelt vragen zoals of arme mensen meer afkerig zijn van ambiguïteit en hoe de overtuigingen en houdingen van mensen ten opzichte van onzekerheid hun beslissingen in sociale interacties beïnvloeden. Tot nu toe heeft Chen li dertien artikelen gepubliceerd in negen verschillende tijdschriften, waaronder Econometrica, Journal of Economic Theory, Management Science, European Economic Review, Experimental Economics en Games and Economic Behavior.

Patrick Groenen, decaan van Erasmus School of Economics, is blij met de benoeming van Chen Li: 'Chen is in staat al haar vaardigheden op het gebied van onderzoek, onderwijs en leiderschap te combineren en ze geeft om haar studenten en collega's. Dit alles maakt haar tot een geweldige hoogleraar en ik wens haar veel succes.'

Sinds 2018 heeft Chen Li de major Behavioural and Health Economics en het hoofdseminar van deze major (Seminar Behaviour, Health & Wellbeing) opgezet en gecoördineerd. Deze major trekt een gestage stroom van studenten aan. Ook heeft ze verschillende vakken gegeven, zoals over gendereconomie in de onderzoeksmaster van het Tinbergen Instituut. Daarnaast was ze scriptiecoördinator gedragseconomie en begeleidde ze meer dan 80 bachelor- en masterscripties.

Over Chen Li

Chen Li heeft een BSc in Financial Engineering van Beihang University (China) en een MSc in Stochastics and Financial Mathematics (cum laude) van de Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde in maart 2015 aan Erasmus Universiteit Rotterdam, onder supervisie van de professoren Aurélien Baillon, Han Bleichrodt en Peter Wakker. In 2019 ontving Li zowel een EUR Fellowship (Erasmus Universiteit Rotterdam) als een Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, 06 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen