Chen Zhou en Thomas Peeters ontvangen EUR-fellowship

Universitair hoofddocent econometrie dr. Chen Zou en universitair docent toegepaste economie dr. Thomas Peeters hebben samen met acht andere getalenteerde onderzoekers de jaarlijkse EUR-Fellowships toegekend gekregen van het College van Bestuur. Het EUR-Fellowship bestaat uit een universitair gesubsidieerde aanstelling voor een periode van maximaal vier jaar. Per aanstelling is een bedrag van maximaal 150.000 euro beschikbaar.

Met de EUR-Fellowships wil de Erasmus Universiteit jonge, zeer getalenteerde onderzoekers in de gelegenheid stellen om zich verder te bekwamen, aansluitend op zijn of haar promotie. Zo kunnen ze werken aan een succesvolle voortzetting van hun wetenschappelijke loopbaan. Het EUR-Fellowship biedt Chen Zhou en Thomas Peeters zekerheid. Bij de Fellowships gaat het om onderzoekers die een Veni, Vidi (bij NWO) of ERC Grant hebben aangevraagd, maar die - ondanks een goede beoordeling - niet hebben gekregen. 

Meer informatie

Voor een volledig overzicht van de onderzoekers die een EUR-Fellowship hebben gekregen verwijzen wij naar: http://www.eur.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/detail/article/80978-tien-nieuwe-eur-fellows-bekend/