Comenius Fellow-beurs voor drie RSM-medewerkers

Drie onderwijsprofessionals van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben een Comenius Fellow-beurs gewonnen. Het gaat om medewerkers van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM): prof. dr. Michaéla Schippers krijgt een Comenius Senior Fellows-beurs van 100.000 euro, dr. Irma Bogenrieder en dr. René Olie ontvangen een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro. Met de beurzen kunnen ze onderwijsinnovaties doorvoeren.

De beurzen worden namens het ministerie van OCW toegekend door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), dat werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

Het Comeniusprogramma van NRO stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. En doordat zij worden opgenomen in het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen kunnen zij zich samen met andere onderwijsvernieuwers inzetten voor de verbetering van het hoger onderwijs.

Senior Fellow

Met een Comenius Senior Fellows-beurs van 100.000 euro kunnen onderwijsprofessionals hun visie en plannen voor een innovatie of verbetering binnen hun eigen opleiding waarmaken. De projecten hebben een looptijd van 24 maanden en de projectleiders zijn ervaren onderwijsprofessionals met minimaal 5 jaar onderwijservaring.

Prof. dr. Michaéla Schippers krijgt als één van 23 onderwijsprofessionals een Senior Fellows-beurs, voor haar project: How to boost Student Well-being and Study Success (the SWASS project). The role of an interactive AI based goal-setting intervention

“Het ontwikkelen van life skills, zoals het stellen van doelen en planmatig werken, verhoogt de veerkracht, het welzijn en studiesucces van studenten. Onderdeel van het SWASS-project (student well-being and study success) zal daarom een online interventie zijn, waarbij studenten (levens)doelen beschrijven. Vervolgens gaan ze deze uitwerken door middel van een online coachtraject met behulp van een chatbot. Deze digitale coach geeft feedback en biedt hulp op maat aan.”

Teaching Fellows

Dr. Irma Bogenrieder en dr. René Olie zijn twee van de in totaal 38 bevlogen docenten die een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro krijgen.

Het project van dr. Bogenrieder gaat over de Studentwelzijn Groepscoach Applicatie: “Groepswerk is een uitdaging voor het persoonlijk welzijn door de complexe interacties die plaatsvinden. Een ‘groepsbarometer’ ondersteunt het individuele welzijn, creëert bewustwording en maakt problemen bespreekbaar. Onderdeel van de groepsbarometer is een applicatie voor coaching van groepen op welzijn en dynamiek. Alle groepsleden vullen regelmatig vragenlijsten in over de groepsprestatie. Het dashboard voor studenten laat algemene prestatie-indicatoren zien. Het dashboard voor docenten geeft inzicht op individueel niveau binnen groepen.”

Het voorstel van dr. Olie betreft een International Classroom Education Game: “Studenten in multiculturele groepen worden doorgaans geconfronteerd met communicatieproblemen en spanningen. Spanningen die verband houden met de verschillende verwachtingen, doelen en denkwijzen van de groepsleden. Om het moreel en de tevredenheid van teamleden en de output van de groep te verhogen, introduceert de EUR bij groepsprojecten een online simulatiegame. De simulatie bevordert de ontwikkeling van de interculturele competenties van studenten en hun grip op projectbeheer.”

Comenius Festival

Alle Fellows treden toe tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen tijdens het Comenius Festival op 6 juni 2019. In deze ronde konden voorstellen ingediend worden voor de volgende thema’s: International classroom, Slimmer en beter leren met ICT, Aandacht voor studentenwelzijn en Vrije thema De Waarde(n) van weten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen