Commissie De Winter presenteert resultaten vooronderzoek geweld in de jeugdzorg

De Commissie Onderzoek naar Geweld in Jeugdzorg heeft onder leiding van prof. dr. Micha de Winter een vooronderzoek verricht naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945. Vandaag presenteerde zij haar uitkomsten aan minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). 

Het gepresenteerde vooronderzoek bestaat uit een aantal deelstudies. Het onderzoek naar de justitiële jeugdinrichtingen is uitgevoerd door mr. dr. Jolande uit Beijerse en Dino Bektesevic van de sectie Strafrecht van Erasmus School of Law in samenwerking met onderzoekers van de Hogeschool Amsterdam.

De commissie verrichtte literatuuronderzoek en doorzocht dossiers van de kinderbescherming en internaten. Relevant archiefmateriaal blijkt rijkelijk aanwezig, maar „is zeer versnipperd, en niet systematisch geordend”, zegt De Winter. Zij hoopt op „gegevensopbouw” via het doorploegen van alle archieven en mediabronnen, en via het aanhoren van de verhalen van slachtoffers. De commissie wil daartoe een meldpunt in het leven roepen. De eindconclusie van de commissie is dat verder onderzoek naar geweld in de naoorlogse jeugdzorg zinvol en haalbaar is.

Meer informatie
NRC Handelsblad
De Volkskrant