Commissie Schnabel, met onder andere prof. Mevis, adviseert Regering over hulp bij zelfdoding

Zeven deskundigen, met expertise op het gebied van recht, zorg en ethiek, hebben op 4 februari 2016 het rapport ‘Voltooid leven’ aan de regering aangeboden. Prof.mr. Paul Mevis (hoogleraar straf- en strafprocesrecht) was lid van deze commissie die de regering van advies moest voorzien over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. 

De commissie onderzocht vooral de juridische mogelijkheden van hulp bij zelfdoding bij mensen met een voltooid leven. Uit het rapport blijkt volgens de commissie dat het verruimen van juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding onwenselijk is. De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Euthanasiewet) biedt hiervoor voldoende ruimte en houdt voldoende rekening met het lijden van mensen door een opeenstapeling van ouderdomsklachten. Mensen die hun leven voltooid achten vallen daarmee vaak binnen de criteria van deze wet. Het aanpassen van de Euthanasiewet of van de strafbepaling van hulp bij zelfdoding in het Wetboek van Strafrecht voor een kleine groep mensen met een doodswens zonder medische grondslag gaat de commissie een stap te ver.

Volgens de commissie is betrokkenheid van artsen belangrijk, te meer omdat het hier om een beslissing van leven en dood gaat. Voor de zorgvuldigheid van de procedure is het noodzakelijk dat de betrokken arts kritisch beoordeelt of is voldaan aan de zorgvuldigheidscriteria van de Euthanasiewet.  Transparantie en controle achteraf moeten hoog in het vaandel staan binnen de euthanasiepraktijk. Hulp bij zelfdoding buiten de bestaande Euthanasiewet moet mede daarom voor de commissie strafbaar blijven.

De commissie Schnabel is in 2014 ingesteld door de ministeres van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en de minister van Veiligheid en Justitie. De opdracht van deze commissie was om onderzoek te doen naar de juridische mogelijkheden van hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. Daarnaast heeft de commissie ook de maatschappelijke dilemma’s in kaart gebracht. Ook vroeg de Regering de commissie om te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat mensen het gevoel hebben dat hun leven voltooid is.

De commissie bestond verder uit de volgende personen: Prof. dr. P. Schnabel (voorzitter), universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht; Prof. dr. B. Meyboom-de Jong, em. hoogleraar huisartsengeneeskunde, Universiteit Groningen; Prof. dr. W.J. Schudel, em. hoogleraar klinische en sociale psychiatrie, Erasmus Universiteit Rotterdam; Prof. dr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Leiden; Prof. dr. M.J. Verkerk, hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Technische Universiteit Eindhoven; Prof. dr. A. van der Heide, hoogleraar besluitvorming en zorg rond het levenseinde, Erasmus Universiteit Rotterdam en Mw. G. Hesselmann, RN, MSc.

De Erasmus Universiteit was in deze commissie goed vertegenwoordigd met drie van de acht leden. Prof. Van der Heide (Erasmus MC) en prof. Mevis zetten samen hun euthanasie-onderzoek ‘Doctors and criminal lawyers dealing with death and dying’ voort. Dit onderzoek wordt gesubsidieerd op basis van een Research Excellence Initiative vanuit de EUR.