Commissie Wetenschappelijke Integriteit rapporteert over artikelen dr. Hunton

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft vandaag via de VSNU de resultaten gepubliceerd van een Commissie Wetenschappelijke Integriteit die drie artikelen van dr. Hunton heeft onderzocht, die zijn geaffilieerd aan de EUR.

De CWI vond, op basis van de informatie die zij tot haar beschikking had, geen bewijs voor schending van de wetenschappelijke integriteit in deze drie onderzochte publicaties, maar twijfelt wel aan de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de artikelen. Er is namelijk door dr. Hunton geen nadere informatie of uitleg gegeven over de totstandkoming van zijn artikelen en hij stelde geen ruwe data beschikbaar. De Commissie neemt tevens in overweging dat in een eerder rapport, gepubliceerd door Bentley University (Waltham, MA, USA) naar voren kwam dat er in minimaal twee andere publicaties van dr. Hunton sprake is van datafabricage en wetenschappelijk wangedrag.  De drie onderzochte publicaties zijn parallel aan het onderzoek van de CWI door de betrokken tijdschriften teruggetrokken. De Commissie heeft daarvan met instemming kennis genomen.

Achtergrond
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Bentley University ontvingen op 12 november 2012 een schriftelijke klacht over een mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit door dr. J.E. Hunton. Dr. Hunton was mei 2009 tot en met augustus 2012 voor 0,4 fte als hoogleraar verbonden aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) bij de vakgroep Accounting & Control. Zijn primaire academische aanstelling van 2002 tot en met 2012 was aan Bentley University (‘Bentley'). In juli 2014 bracht Bentley haar rapport naar de wetenschappelijke integriteit van dr. Hunton naar buiten waarin is geconcludeerd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan wetenschappelijk wangedrag bij in ieder geval twee artikelen. Het Bentley rapport concludeerde verder dat er geen aanwijzingen waren dat de co-auteurs zich bewust waren van, dan wel medeplichtig waren aan het wetenschappelijk wangedrag van dr. Hunton.

Een van de twee artikelen waarvan sprake in het Bentley-rapport had ook een EUR affiliatie. Aangezien er nog drie andere artikelen verschenen waren met EUR affiliatie, heeft het CvB op verzoek van decaan RSM besloten een CWI in te stellen. De artikelen waren voor publicatie van dit rapport teruggetrokken.

Meer informatie

Marianne Schouten, Rotterdam School of Management, Erasmus University,
T (010) 408 2877 E mschouten@rsm.nl