Concerto 65 jaar, herstel van een systeemfout

door: Piet Oerlemans
Hof van Justitie EU
Hof van Justitie EU

De PS van Het Parool* van 27 november 2021 jl. opent met “65 jaar Concerto, zo’n elpee heeft vaak in vele levens gezeten”. Concerto is gevestigd in de Utrechtsestraat te Amsterdam.

Als omzetbelasting-kenner kan je niet voorbij deze zaak wandelen zonder te denken aan de door de eigenaar van deze zaak gevoerde procedure bij het Hof van Justitie EU, beslist in 1989. Concerto koopt platen in van particulieren die zij vervolgens weer verkoopt. Destijds was zij omzetbelasting verschuldigd over de volledige verkoopprijs. In bovenvermelde procedure wenste Concerto de omzetbelasting in aftrek te brengen besloten in de betaalde inkoopprijs aan de particulier. Zonder deze aftrek ontstond cumulatie van omzetbelasting, omdat de particulier nog niet alle omzetbelasting had verbruikt. Het Hof voelde sympathie voor dit standpunt, maar honoreerde de claim niet. Het systeem voorzag hier namelijk niet in. Deze systeemfout is inmiddels hersteld met de huidige margeregeling.

Systeemfouten

Niet alle systeemfouten worden overigens gecorrigeerd. Een particulier die een investeringsgoed koopt en dit goed later in zijn onderneming gaat gebruiken, kan geen voorbelasting aftrekken die nog drukt op het investeringsgoed. Hij heeft het investeringsgoed gekocht als particulier en daarmee is de kous voor de aftrek van voorbelasting af. Je zou verwachten dat het systeem aftrek zou toestaan voor het bedrag aan omzetbelasting dat nog schuilgaat in het investeringsgoed zodra dit voor de onderneming wordt gebezigd. Na het arrest Waterschap Zeeuws Vlaanderen uit 2005 is er helaas weinig hoop dat deze systeemfout op korte termijn wordt hersteld.

* PS gaat over het dagelijks leven in de stad. Lezers kunnen verhalen hierover lezen in

de bijlage PS Het Parool, weekendmagazine PS van de Week en online op parool.nl (Bron: Parool)

Meer informatie

Drs. Piet Oerlemans, wetenschappelijk docent indirecte belastingen bij Erasmus School of Economics en Erasmus School of Law.

Gerelateerde opleiding
De masterspecialisatie Indirecte Belastingen richt zich op specifieke onderwerpen zoals verbruiksbelastingen in Europese context, douanerecht en milieubelasting

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen