Conjunctuur bestaat dat nog?

Conjunctuur bestaat dat nog?

Deze Expert Meeting werd op dinsdag 7 juni jl. in samenwerking met de Goldschmeding Foundation en Erasmus Q-Intelligence georganiseerd. Het doel van deze middag was om wetenschappers en vooraanstaande practitioners op het gebied van conjunctuurindicatoren bij elkaar te brengen en met elkaar in discussie te gaan over de toekomstige ontwikkelingen en de relatie tussen indicatoren en de economie.

De deelnemers reflecteerden op de vraag wat de actuele behoefte aan conjunctuuronderzoek is. Men concludeerde al vrij snel dat conjunctuuronderzoek nog steeds een uitdaging is; er is nog steeds behoefte aan nieuwe kennis waardoor conjunctuurindicatoren nog nauwkeuriger worden. Daarmee zouden deze indicatoren  van directe waarde kunnen zijn voor economische beslissers in Nederland.

De bijeenkomst is onderdeel van een grootschalig onderzoeksprogramma van de Goldschmeding Foundation. In een recent deelonderzoek van dit programma heeft EQI de prestaties van verschillende conjunctuurindicatoren, waaronder de Econometric Institute Current Indicator of the Economy (EICIE), onderzocht. De EICIE is een unieke indicator die kwartaalvoorspellingen geeft voor de jaarlijkse groei van het Bruto Binnenlands Product en die door EQI wordt doorontwikkeld.

Tijdens de bijeenkomst legde professor dr. Philip Hans Franses uit hoe de EICIE op dit moment functioneert als ‘nowcast’ op basis van data van Randstad Uitzendorganisatie. Met deze data kunnen al redelijk betrouwbare voorspellingen worden gedaan over de groei van het BBP van Nederland. Hij schetste daarna een aantal mogelijke verbeteringen voor de EICIE.

Dr. Kristiaan Glorie lichtte vervolgens het geplande onderzoek in het conjunctuurprogramma van EQI toe. De geplande onderzoeksinspanningen zijn gericht op validering, verbetering en verfijning van de indicatoren. Hij nodigde de deelnemers uit mee te denken over toekomstige onderzoeksprojecten.

Prof. dr. Dick van Dijk gaf een presentatie over het gebruik van `Big data’ in conjunctuuronderzoek. Voor de toekomst voorziet hij dat grote stappen kunnen worden gemaakt door middel van nieuwe modellen, nieuwe data, en de combinatie van nieuwe modellen met nieuwe data.

Tot slot opende professor dr. Bert de Groot de discussie aan de hand van een presentatie over verschillende soorten conjunctuurgolven. Ieder type golf heeft zijn eigen kenmerken en  duur; van een golf met een gemiddelde duur van 5 jaar tot een golf met een gemiddelde duur van 50 tot 60 jaar. Elke golf bestaat uit vier fases en de vraag in welke fase van de lange conjunctuurgolf we op dit moment zijn leidde tot de nodige discussie. Deze discussie werd beëindigd zonder een eenstemmig antwoord.

 Heeft u belangstelling om in de toekomst deel te nemen aan een Expert Meeting? Neem dan contact op met dr. Kristiaan Glorie: bijeenkomst-eqi@ese.eur.nl