Consumentenvertrouwen trekt aan volgens rapport CBS

Consumentenvertrouwen trekt aan volgens rapport CBS

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de stemming onder de consumenten aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van september. En terecht, op de woningmarkt, bij consumentenbestedingen en de kredietverlening gaat het crescendo. Echter, de werkloosheid blijft relatief hoog, en ook de internationale ontwikkelingen met China als hoofdrolspeler temperen het optimisme over de economie.

Philip Hans Franses, hoogleraar toegepaste econometrie aan Erasmus School of Economics, gaat gedeeltelijk mee in het optimistische rapport van het CBS. ‘Het blijft toch een een kwestie van sentiment dat afhankelijk is van allerlei factoren. In het verleden hebben we een forse stijging gezien toen we bijvoorbeeld Europees kampioen voetbal werden in 1988.' Ondanks de positieve berichten blijft de hoge werkloosheid een punt van zorg. Ons land telt momenteel meer dan 600.000 werklozen en de verwachting is dat het aantal niet snel zal afnemen. Volgens professor Franses loopt de werkloosheid altijd een tot anderhalf jaar achter op het economisch herstel. 'Als het economisch slecht gaat, zien we de werkloosheid snel toenemen. Maar als de economie aantrekt, daalt de werkloosheid heel langzaam. Dat heeft onder meer te maken met een mismatch op de arbeidsmarkt, doordat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten. We zullen vooral geduld moeten hebben wat voor effect dit cijfer uiteindelijk heeft op onze economie.’ Aldus Philip Hans Franses.

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in de Financiële Telegraaf, d.d. 21 oktober.