Consumer Behaviour in the Digital Economy

Hoe gedragen consumenten zich in deze tijd van snel oprukkende digitalisering? Hoe kunnen klantinzichten worden vertaald in nieuwe producten en diensten? En hoe maakt een consument eigenlijk keuzes? Het huidige consumentengedrag staat centraal tijdens de 103e dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam op dinsdag 8 november 2016. 

Het College van Bestuur en de decanen van Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) nodigen u van harte uit voor deze academische plechtigheid.

Tijdens de ceremonie ontvangt prof.dr. John Hauser, Kirin Professor of Marketing aan Sloan School of Management van M.I.T, op voordracht van Erasmus School of Economics een eredoctoraat voor zijn onderzoeksbijdrage op het gebied van online marketing waardoor inzicht in consumentengedrag beter en sneller vertaald worden in nieuwe producten en diensten. 

Prof.dr. Dan Ariely, James B. Duke Professor Psychology en Behavioural Economics aan Duke University, Fuqua School of Business, ontvangt op voordracht van RSM een eredocotoraat vanwege de impact en valorisatie van zijn onderzoek op het gebied van keuzeprocessen van consumenten. Zijn onderzoek naar irrationeel gedrag biedt inzicht en praktische implicaties voor zowel business managers als overheden en heeft grote invloed op het onderzoeksveld van gedragseconomie. 

Rector magnificus prof.dr. Huibert Pols spreekt de diesrede uit. Daarnaast is Neelie Kroes, voorzitter van de Public Policy Advisory Board van Uber, voormalig eurocommissaris én alumna van Erasmus School of Economics, gastspreker. Ook wordt de ENVH Athena Award uitgereikt aan een medewerker die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het ondersteunen van vrouwelijk talent.

De deuren van de aula gaan open om 14.45 uur, gelieve uiterlijk om 15.15 uur plaats te nemen. De voertaal tijdens de plechtigheid is Engels. Aanmelden en meer informatie: www.eur.nl/dies

We hopen u te kunnen verwelkomen op 8 november!