Coronapandemie zorgt voor kaalslag onder ‘meer volwassen’ snelgroeiende bedrijven

Guido Pijper

Het Nederlandse scaleup ecosysteem is het afgelopen jaar hard geraakt. Het aantal snelgroeiende bedrijven is met meer dan 10 procent afgenomen. Met name ‘meer volwassen’ snelgroeiende bedrijven, die aan de vooravond stonden van een internationale doorbraak, zijn nog veel harder achteruitgegaan.

Ondanks de huidige opleving van de Nederlandse economie, kan deze terugval zorgen voor een blijvend negatief effect. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde ScaleUp Dashboard 2021 van Erasmus Centre for Entrepreneurship en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). 

Substantieel afgenomen

De overheidssteun – waar veel snelgroeiende bedrijven overigens geen gebruik van hebben kunnen maken - en de creatieve manieren waarop groeiondernemers richting hebben gegeven aan hun bedrijf, heeft niet kunnen beletten dat het aantal snelgroeiende bedrijven in 2020 substantieel is afgenomen. “Daarmee is de neerwaartse trend die al in gang was gezet voor de coronapandemie verder versneld in Nederland. Belangrijk daarbij is dat onze cijfers ook laten zien dat met name ‘meer volwassen’ snelgroeiende bedrijven hard zijn geraakt", aldus Justin Jansen.

Niet perse het aantal jonge snelgroeiende bedrijven is afgenomen, maar snelgroeiende bedrijven van gemiddeld 15 jaar oud die juist aan de vooravond stonden van substantiële investeringen om (internationale) groei waar te maken. De turbulentie waarin deze snelgroeiende bedrijven zijn beland heeft dermate impact gehad op het leiderschap, de mogelijkheden voor vervolgfinanciering en het versterken van de organisatie als geheel, dat (internationale) doorbraken zijn uitgebleven.

Zwakke schakels binnen het scaleup ecosysteem 

"Onze nieuwste inzichten geven aan waar de zwakste schakels zich bevinden binnen ons scaleup ecosysteem en maken zichtbaar hoe kwetsbaar deze groep aan snelgroeiende bedrijven is. We zullen beter moeten begrijpen wat de onderliggende oorzaken voor deze scherpe daling zijn in het aantal snelgroeiende bedrijven dat juist heel goed op weg was. Alleen zo kunnen we het Nederlandse scaleup ecosysteem verder versterken, professionaliseren en internationaliseren", vervolgt Jansen. Zeker ook gezien het huidige economische sentiment en de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om te bezien of deze terugslag zich ook tot in 2021 en verder zal handhaven.

Onderzoeker
Meer informatie

Het ‘ScaleUp Dashboard’ is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar snelgroeiende bedrijven, uitgevoerd door Erasmus Centre for Entrepreneurship en RSM onder leiding van hoogleraar ondernemerschap, Prof. dr. Justin Jansen. Een snelgroeiend bedrijf is een bedrijf van minstens 10 fulltime (FTE) medewerkers dat gedurende een driejarige periode een gemiddelde groei heeft gerealiseerd van tenminste 20 procent per jaar in het aantal FTE en/of omzet.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen