Criminologen gestart met onderzoeksopdracht Politie & Wetenschap

Logo Politie & Wetenschap

Criminologen dr. Gabry Vanderveen en Samira Valkeman MSc (Erasmus School of Law) zijn onlangs begonnen aan de onderzoeksopdracht ‘Politie & Wetenschap: “Een klacht is een gratis advies”’. Dit project werd in het kader van de Call 2016 van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap gehonoreerd.

Het onderzoek is in samenwerking met Centre of Excellence in Public Safety Management CESAM van de Rotterdam School Management ontwikkeld. De uitvoering is in handen van een consortium, bestaande uit de RSM, Erasmus University (eindverantwoordelijk) en de sectie Criminologie, Erasmus School of Law.

Het onderzoek “Een klacht is een gratis advies” beschouwt klachten als een waardevolle bron van informatie van burgers. Voor de politie is het belangrijk dat burgers tevreden zijn over de politie en dat burgers hen vertrouwen. Direct contact tussen politiemedewerkers en burgers is dan ook belangrijk voor een goede afhandeling van klachten. Voor de politie staan twee doelen centraal: het herstellen van het vertrouwen van de burger in de politie en het versterken van het lerend vermogen van de politie.

Klachten komen binnen via de officiële kanalen en kunnen dan informeel of door de klachtencommissie afgehandeld worden. Klachten kunnen echter ook op andere manieren geuit worden, zoals tijdens een toevallige ontmoeting of via social media. De criminologische onderzoekers analyseren zowel de officiële klachten als klachten via social media.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoeksproject.