CvB teleurgesteld in herverdeling van gelden

Vanochtend heeft de Commissie van Rijn haar rapport gepubliceerd over de bekostiging van het hoger onderwijs. Het College van Bestuur is uiterst teleurgesteld in de voorgestelde herverdeling van gelden. 

Zoals de VSNU stelt in haar reactie biedt dit rapport een helder advies over de grote vragen rond de financiering van universiteiten, en een doorkijk naar een wenselijke ontwikkeling: van het huidige ‘verdeelmodel’ naar een daadwerkelijk ‘bekostigingsmodel’.

De commissie gaat in haar rapport op de korte termijn uit van een herverdeling van bestaande gelden. Het effect daarvan is het meest ingrijpend voor de drie jonge universiteiten, en met name de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als de minister het advies van de commissie volgt, krijgt de EUR de komende jaren te maken met forse en pijnlijke kortingen, zo blijkt uit de eerste berekeningen.

Belang van alfa en gamma

Het College van Bestuur is dan ook uiterst teleurgesteld in deze zorgelijke ontwikkeling in de herverdeling van gelden. De voorgestelde kortingen doen geen recht aan het grote belang van de alfa- en gammawetenschappen en medisch cluster - in Rotterdam en bij andere universiteiten.

De complexiteit van de huidige maatschappelijke vraagstukken vraagt juist nadrukkelijk ook om inzichten vanuit de sociale en geesteswetenschappen. Denk aan de technologisering van de maatschappij, geopolitieke verschuivingen, migratie, ethische vraagstukken, de wijze waarop markten werken, onderzoek naar ongelijkheid, de toekomst van de stad, sociale cohesie en samenwerking in Europa. De nieuwe strategie van de EUR richt zich nadrukkelijk op die complexe vraagstukken.

De sociale en geesteswetenschappen leveren ook een onmisbare bijdrage aan de ontwikkelingen in het bèta domein. Gezamenlijk optrekken door alfa, bèta en gamma leidt tot nieuwe perspectieven en een completer beeld.

We gaan het rapport en de berekeningen daarin eerst dieper analyseren. Ook moet de minister zich nog uitspreken over de aanbevelingen in het rapport. Op dit moment kunnen we dan ook nog geen uitspraken doen over eventuele exacte gevolgen voor onze universiteit.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl