Dagboek app ingezet bij onderzoek naar eetbuien bij jongeren

Dagboek app ingezet bij onderzoek naar eetbuien bij jongeren

Waarom en wanneer krijgen jongeren eetbuien? Om dat aan de weet te komen ontwikkelt psycholoog en epidemioloog dr. Pauline Jansen voor haar onderzoek een Dagboek app. De app kan mogelijk ook helpen bij de behandeling van de eetstoornis. Voor dit onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden is 300.000 euro subsidie binnengehaald via ZonMW, Fellowship in het onderzoeksprogramma GGz.

Terugkerende, onbedwingbare eetbuien bij volwassenen is een van de meest voorkomende eetstoornissen die zich al in de pubertijd begint te manifesteren. Behandeling kan beter zo vroeg mogelijk plaatsvinden en het vroegtijdig herkennen van de symptomen is dus van belang. Deze eetbuien worden vaak uitgelokt door negatieve emoties als somberheid en stress en leiden op de lange termijn tot allerlei problemen zoals overgewicht, depressie en middelengebruik.

Dagboekmethode
Jansen maakt bij haar onderzoek ‘What’s driving binge eating? An experience sampling study among adolescents with subclinical and clinical binge eating symptoms’ gebruik van Experience Sampling. Dit  type dagboekmethode wordt nog maar weinig onder jongeren ingezet. Speciaal voor hen wordt een Dagboek app ontwikkeld waarop jongeren dagelijks hun emoties en activiteiten kunnen invoeren. Met deze informatie wordt ontrafeld welke gevoelens en situaties eetbuien bij jongeren uitlokken. Bijkomend wordt in Generation R – een langlopend bevolkingsonderzoek in Rotterdam – het beloop van en risicofactoren voor eetbuisymptomen onderzocht.

Behandeling
De nieuw te ontwikkelen Dagboek app wordt ook uitgetest op bruikbaarheid bij de behandeling van jongeren met eetbuien. Door het onderzoek ontstaat er beter zicht op welke jongeren risico lopen op het ontwikkelen van een eetstoornis, zoals eetbuien. Deze informatie is nodig bij het ontwikkelen van gerichte screenings- en preventiestrategieën. Uit het onderzoek moet ook blijken of de

Dagboek app kan leiden tot een meer gepersonaliseerde en effectievere behandeling van de eetstoornis. Hiermee kan voorkomen worden dat vroege eetbuisymptomen in de pubertijd een ingesleten gedragspatroon worden op latere leeftijd.

Over Pauline Jansen
Pauline Jansen is psycholoog en epidemioloog. Zij werkt als Universitair Docent bij het Department Psychology, Education and Child Studies bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zij is tevens werkzaam bij Erasmus MC op het Department of Child and Adolescent Psychiatry / Psychology.  Ze is betrokken bij het Generation R – onderzoek en lid van Young Erasmus.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl