Database burgerinitiatieven in de maak

Database burgerinitiatieven in de maak

Burgerinitiatieven veroveren razendsnel terrein. Met database RePolis gaat de Erasmus Universiteit Rotterdam burgerinitiatieven in kaart brengen voor een groot onderzoeksprogramma. Want hoe dragen ze bij aan het probleemoplossend vermogen van de samenleving? Bestuurskundige dr. Arwin van Buuren leidt dit vergelijkend onderzoek op de terreinen zorg, water, energie en wijkontwikkeling, ook tussen verschillende landen.

Veel burgers organiseren zichzelf, produceren zelf duurzame energie, beheren hun buurt of organiseren zorg. Overheden en andere institutionele spelers willen weten wat deze initiatieven voor hen kunnen betekenen - en of zij daarop moeten reageren, en hoe. 

Database burgerinitiatieven
Voor de RePolis database worden op systematische wijze gegevens verzameld over burgerinitiatieven in Nederland en andere landen, die gebruikt worden voor het ontwikkelen van trendstudies over burgerinitiatieven, wetenschappelijke analyses en het testen van theoretische modellen. In de database wordt informatie opgeslagen over bijv. leiderschapsstijlen, organisatiemodellen, ontwikkeling van burgerinitiatieven (groei, fasen) en uitkomsten van burgerinitiatieven. In het verlengde van deze database wordt ook een internationaal vergelijkende panelstudie uitgevoerd.

Startconferentie
Tijdens de startconferentie van 7 juni jl. presenteerden de onderzoekers hun plannen aan professionals van overheden, maatschappelijke instellingen, burgerinitiatieven en private partijen. Het doel van de conferentie was om de onderzoeksvragen en de voorgenomen aanpak nog beter aan te laten sluiten op vraagstukken uit de praktijk. Daarnaast zijn partijen uitgenodigd om aan te haken bij het onderzoeksprogramma.

Programmaleider dr. Arwin van Buuren van het departement Bestuurskunde – Sociologie is enthousiast over het animo voor de startconferentie. "We hebben heel gericht een breed, zeer divers gezelschap uitgenodigd. We zijn echt in gesprek gegaan met partijen die baat kunnen hebben bij ons onderzoek en zich daar wellicht ook aan willen verbinden. Zo werken we meet af aan een goede valorisatie van dit onderzoek. We hebben heel veel bruikbare feedback gekregen, maar ook het aanbod om inzichten in de praktijk te komen testen".  

REI-gelden
Het RePolis-programma wordt gefinancierd vanuit het Research Excellence Initiative van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Binnen het programma wordt samengewerkt tussen het Departement Bestuurskunde - Sociologie, de kennisinstellingen Deltares en TNO en het IHS. Rond het thema burgerinitiatieven in het waterbeheer zijn ook een aantal waterschappen, samen met de STOWA, als partner in het programma betrokken.

RTEmagicC_arwin-van-buuren.JPG
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, T (010) 408 213 | E kooistra@fsw.eur.nl