David van Lennep scriptieprijs voor scripties over ‘black hair bias’ en naar ‘spel’ in werk en sport

Studenten wandelen op campus

Twee masterstudenten Arbeid en Organisatiepsychologie van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) winnen de 2e en 3e plaats bij de David van Lennep Scriptieprijs 2020 van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). De prijs wordt uitgereikt aan jonge gedragswetenschappers die een excellente masterscriptie hebben geschreven op het gebied van mens, werk en organisatie. 

2e prijs

Janice Odijk onderzocht of er sprake is van ‘black hair bias’ tijdens het screenen van CV’s in een selectieprocedure. Is de haardracht van sollicitanten met een Afrikaans-Europese etniciteit en donkere huidskleur van invloed op het oordeel van de selecteur? Janice onderzocht dit zowel bij vrouwen als bij mannen - de uitkomsten blijken verrassend. Aan de hand van een experiment ontdekte Janice dat Afrikaans-Europese sollicitanten met een natuurlijke Afrocentrische haarstijl (afros, dreadlocks) werden beoordeeld als minder professioneel, dan sollicitanten met een Eurocentrische haarstijl (steil voor vrouwen en gemillimeterd voor mannen). Een negatief effect van het dragen van een Afrocentrische haarstijl op de beoordeling van baangeschiktheid bleek echter alleen voor te komen bij vrouwelijke sollicitanten. De studie van Janice geeft mooi weer hoe de toepassing van een intersectioneel onderzoeksperspectief kan bijdragen aan kennisontwikkeling over diversiteit en inclusie, maar ook in het streven naar inclusieve werkgelegenheid en rechtvaardige verdeling van werk en de ‘Black Lives Matter’ beweging, is deze scriptie erg relevant. 

Kijk hier de video waarin Janice vertelt over haar scriptie

In de media: NPO Radio 1, Focus: 'Koester je kroeshaar'

Janice werkt inmiddels samen met prof. dr. Marise Born en dr. Annemarie Hiemstra (ESSB) aan een onderzoek naar discriminatie bij selectie, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Titel: Natural Hair Bias Against Black Minorities: a Critical Investigation of Intersecting Identities
1st supervisor: Dr. Marjan J. Gorgievski | 2nd supervisor: Dr. Annemarie M.F. Hiemstra

3e prijs

De thesis van Sarina Verwijmeren onderzoekt in hoeverre ‘playful’ werk invloed heeft op de volledige opgaan in de werkervaring (flow), goede taakprestatie en een betekenisvolle ervaring van werk.  De effecten blijken positief (meer spel tijdens werktaken, betere prestatie en betere werkervaring). Playful Work Design helpt de negatieve effecten van piekeren over COVID-19 te verminderen. Het Playful Work Design blijkt bovendien inzetbaar bij werk- én sportsituaties. Zeker in tijden van COVID-19, waarin veel mensen vanuit huis werken en sporten, kan dit helpen om hun plezier in werk of sport te verhogen.

Kijk hier de video waarin Sarina vertelt over haar scriptie.

Sarina heeft in 2020 ook de Unilever Research Prijs gewonnen en werkt nu als onderzoeksmedewerker bij de HR afdeling van de Erasmus Universiteit aan de Welzijnsmonitor (Employee Well-Being Monitor) van de Erasmus Universiteit. Sarina gaat binnenkort aan de slag als promovendus bij prof. Arnold Bakker (ESSB) op het onderwerp Playful Work en Sport Design, Welzijn en Leiderschap.

Titel: Playful Work and Sports Design: A Game Changer?
1st supervisor: Prof. Dr. Arnold Bakker | 2nd Supervisor: Yuri Scharp, MSc.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen