De AOW wordt flexibel, de enige vraag is wanneer

De AOW wordt flexibel, de enige vraag is wanneer

De lobby voor een flexibele AOW zwelt aan. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer is voor een verandering van de huidige ‘ouderwetse’ AOW. Er zijn echter ook genoeg tegenargumenten. Een flexibele AOW is duurder, zegt staatssecretaris Klijnsma. Klijnsma verwacht dat vooral veel mensen zullen besluiten eerder te stoppen met werken, en dat betekent een verlies aan belastinginkomsten. Onder andere dr. Yvonne Adema, universitair docent aan Erasmus School of Economics, geeft haar mening in een interview met het Algemeen Dagblad, d.d. 20 juli jl. 

Op basis van onderzoek met twee collega-onderzoekers voorspelt Adema dat een flexibele AOW voor alle partijen gunstig is. ‘Klijnsma vreest dat vooral veel mensen eerder zullen stoppen met werken. Maar daar is geen serieus onderzoek naar gedaan. Wij denken dat veel mensen met een hoger inkomen juist langer zullen doorwerken als ze deze mogelijkheid krijgen, door de extra prikkel van de hogere uitkering.' Aldus Adema. 

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen in het Algemeen Dagblad, d.d. 20 juli 2015.

Reden voor het interview is het feit dat dr. Yvonne Adema samen met twee co-auteurs een artikel over dit onderwerp heeft geschreven op het onafhankelijk discussieforum MeJudice.nl. Klik hier om dit artikel te lezen.