‘De corona-aanpak is te centralistisch’

Prof.dr. Pauline Meurs

Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, trekt prikkelende lessen uit de corona-aanpak, met nadruk op de zorg. Aan de hand van concrete casestudies laat zij zien dat we in een te eenzijdig en te centralistisch corona-regime terechtgekomen zijn. Covid-19 protocollen en generieke RIVM-richtlijnen zijn zo dwingend geworden dat we het gevoel voor verschil, maatwerk en context verloren zijn. Ten eerste wordt met de nadruk op de eenzijdige pandemiebestrijding miskend dat professionals met dilemma’s om kunnen gaan, en dat professionals ter plekke afwegingen kunnen maken. 

Ten tweede wordt het perspectief van de patiënt te weinig meegenomen en wordt te weinig aan echte ‘shared decision making’ gedaan. "Ten derde verschuilen we ons te zeer achter algemene richtlijnen, zoals die van het RIVM, waardoor het belang van professionele ruimte miskend wordt", aldus Meurs. Ten vierde vergeten we volgens haar dat afwegingen in de zorg ook maatschappelijk zijn, dat er regionale en lokale verschillen zijn, en dat lokale netwerken verschil kunnen maken. "Laten we oppassen voor verdere centralisatie – laten we de ‘autoritaire verleiding’ weerstaan. En laten we hier lessen uit trekken, ook bestuurskundige lessen."

Prof.dr. Pauline Meurs

Prof.dr. Pauline Meurs - Special State of Science

Dit artikel is overgenomen van Binnenlands Bestuur en is geschreven door Hans Bekker op 24 juni 2020.

Meer informatie

In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).