De Dilemma's van Global Energy Justice: een interview met Darren McCauley

Andrey Sharpilo

In de MyEnergy2050 podcast is prof. dr. Darren McCauley uitgenodigd door Dr. Michael LaBelle, associate professor die aan de Central European University de Jean Monnet-leerstoel Energie- en Innovatiestrategieën bekleedt, om te praten over zijn interesse in de energietransitie. De podcast behandelt zijn onderzoek focus op energy justice, de mogelijkheden voor een snellere energietransitie door Covid-19 en Darren's aspiraties om een impact te hebben op de maatschappij.

Energy justice

Na het behalen van zijn master raakte Darren in eerste instantie geïnteresseerd in de energietransitie omdat hij vond dat al het debat gericht was op de technische aspecten van de energietransitie en het politieke aspect te weinig aandacht kreeg. Een holistische blik op het energiesysteem en hoe de samenleving daarin centraal staat, neemt nog steeds een belangrijke plaats in al zijn onderzoek. Onderwerpen die Darren onderzoekt zijn zo breed als het in kaart brengen van grenzen-overschrijdend activisme en burgerinitiatieventot internationale beleidsvorming. Zijn onderzoek wakkert nieuwe manieren van denken aan en loopt in de voorhoede als het gaat om het op een interdisciplinaire manier onderzoek doen naar de energietransitie. Het blootleggen van de sociaaleconomische gevolgen van de energetransitie, ook wel energy justice genoemd, is dan ook een belangrijk terugkerend thema in al zijn onderzoek.

Onderzoek rondom Covid-19 

Volgens Darren zou de massale ontwrichting als gevolg van Covid-19 een kans kunnen zijn voor beleidsmakers om de groene energietransitie te versnellen. Tijdens de Covid-19-crisis hield hij meer dan 60 interviews met bedrijven en overheidsorganisaties, in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk, om in kaart te brengen hoe zijn aankijken tegen een uitgebreidere green deal. In de komende maanden wordt dit onderzoek uitgebreid naar Zuid-Afrika. De voorlopige bevindingen van dit onderzoek zijn dat men het energiesysteem ziet als een op zichzelfstaand systeem in plaats van een samenhangend systeem. Er is geen sprake van een systeembrede aanpak waar een duurzaam energiesysteem kan leiden tot een (positief) domino-effect voor alle hoeken van de samenleving en het milieu. 

Maatschappelijke impact

Een van de laatste punten die Darren in de podcasts benadrukt, is het feit dat om verandering te stimuleren het belangrijk is om onderzoek te gaan doen in ontwikkelingslanden. Tijdens zijn onderzoek in deze landen heeft hij gemerkt dat de energieverdeling oneerlijk en onrechtvaardig is. Volgens Darren vinden de echte debatten over energie ook niet plaats in ontwikkelde landen, maar juist in nog ontwikkelde landen. Het is dan ook zijn sterke wens om juist in deze delen van de wereld het verschil te maken. Luister naar de (Engelstalige) podcast om meer te weten te komen over Darren's onderzoek en hoe hij de samenleving positief wil veranderen.

 

 

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen