De discrepantie tussen belangen van bedrijven en mensenrechtenorganisaties

Nederlands Dagblad

Kinderarbeid is nog steeds een groot probleem in de huidige samenleving. In een artikel uit het Nederlands Dagblad geeft hoogleraar bedrijfsfinanciën aan Erasmus School of Economics Patrick Verwijmeren een verklaring voor het uitblijven van verandering vanuit een financieel oogpunt.

Slechts 7 procent van de 64 ondervraagde Nederlandse institutionele beleggers had een anti-kinderarbeidsbeleid ingevoerd. Bij 93 procent van de 64 ondervraagde Nederlandse institutionele beleggers heeft kinderarbeid een niet-erkend en indirect effect op de beleidsvorming. Bedrijven denken vaak dat als het inkomen van de ouders stijgt, kinderarbeid ophoudt. Dit is niet het geval. Wereldwijd zijn er zo'n 160 miljoen minderjarigen aan het werk, en nog eens miljoenen dreigen dit jaar in kinderarbeid te vervallen. Dit is een indirect effect van de epidemie, aangezien scholen zijn gesloten, de vrijheid van reizen wordt beperkt en de informele economie wordt geschaad.

Verschillende doelen 

Terwijl investeerders pleiten voor openheid en discussie met de bedrijven waarin ze investeren, merkt Verwijmeren op dat samenwerking met maatschappelijke groepen niet altijd haalbaar is. 'Om als investeerder zelf op onderzoek te gaan in arme landen is voor veel partijen in de praktijk niet haalbaar. Uiteindelijk blijft het doel voor een investeerder rendement halen uit een belegging. Er zullen sporadisch beleggers zijn die willen samenwerken met mensenrechtenorganisaties, maar dat zullen vooral activistische beleggers zijn.'

 

Verwijmeren ziet een trend waarbij beleggers assertiever zijn als ze het niet eens zijn met het beleid van een bedrijf. 'Dit speelde al ten tijde van de apartheid in Zuid-Afrika. Beleggers wilden niet meer investeren in bedrijven die het apartheidsregime steunden. Later verschoof de aandacht naar gok-, alcohol- en tabaksbedrijven. En nu ligt de nadruk eerder op het milieu en mensenrechten.' De oplossing voor veel investeerders is om hun aandeel in een bedrijf waar ze het niet mee eens zijn te verkopen.  'Uiteindelijk heeft een bedrijf investeerders nodig en als die er niet zijn, is het snel gedaan.'

Professor
Meer informatie

U kunt het volledige artikel van Nederlands Dagblad, 22 november 2021, hierboven downloaden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen