De EICIE geeft een accurate weergave van de huidige stand van de economie

De EICIE geeft een accurate weergave van de huidige stand van de economie

In een recent onderzoek heeft Erasmus Q-Intelligence de prestaties van de Econometric Institute Current Indicator of the Economy (EICIE) onderzocht. De EICIE is een unieke indicator die kwartaalvoorspellingen geeft voor de jaarlijkse groei van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP).

 

Het bijzondere aan de EICIE is dat de voorspellingen real-time – dat wil zeggen zonder vertraging – beschikbaar komen. De EICIE rapporteert dus de economische temperatuur van vandaag.

De focus van het door EQI uitgevoerde onderzoek ligt op het meten van de kwaliteit van de voorspellingen van de EICIE. Dit is gedaan vanaf de inceptie van de EICIE in het vierde kwartaal van 2004 tot aan het derde kwartaal van 2015.

De EICIE is gebaseerd op modellen waarin slechts een enkele variabele als leidraad gebruikt wordt. Deze variabele betreft de voorspellingen voor de ontwikkelingen in de tijdelijke arbeidsmarkt.  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet het BBP heel precies en komt met een “flash” quote zo’n 45 dagen na afloop van ieder kwartaal. De “eerste” quote, die 3 maanden na het kwartaal verschijnt, wordt als een meer betrouwbare inschatting gezien van het BBP. In onderstaande grafiek worden die “eerste” CBS-quote en de EICIE over de beschouwde periode naast elkaar gezet.

Een analyse van de verschillen tussen de EICIE en de “echte”, maar meer dan 3 maanden na het kwartaal te verschijnen quote van het CBS, leert dat de mediaan-gemiddelde voorspelfout van de EICIE rond de 0 ligt en dat de mediaan-gemiddelde absolute fout rond de 0.9 ligt. Aangezien de BBP groeicijfers tussen de -4.5 en 4.5 liggen in de beschouwde periode is deze foutmarge als klein te beschouwen.

Conclusie:

Concluderend kunnen we stellen dat hoewel de EICIE vele maanden eerder beschikbaar is dan de cijfers van het CBS, de EICIE een betrouwbare indicatie geeft van de huidige stand van de economie.

 

Philip Hans Franses tbv Cases
Meer informatie

Meer informatie over de EICIE vindt u hier.