De Erasmus Universiteit voorbereiden op de ineenstorting van het klimaat: een dringende taak

woudestein
Group of people in a workshop

Alle faculteiten moeten duurzaamheid meer in hun kernactiviteiten integreren en collega's die iets willen doen aan klimaatrisico's hebben beter ondersteunen. Dit was een van de belangrijkste conclusies van de vice decanen Onderwijs, directeuren bedrijfsvoering, leer- en innovatie medewerkers en de risicomanager van de EUR, die op 19 januari 2023 bijeen kwamen bij het Design Impact Transition (DIT) platform. Het DIT-team en universitair docent Ginie Servant-Miklos van ESSB nodigden de groep uit om na te denken over de risico's van klimaatverandering voor onze universiteit en over hoe de veerkracht van de EUR in de komende 30 jaar te stimuleren.

Geschreven door Ginie Servant-Miklos en Marieke de Wal; geredigeerd door Lena Baunker

Simulatie van milieu-instorting

De bijeenkomst begon met een indringend overzicht van het Planetary Boundaries Framework dat door het Stockholm Resilience Institute is ontwikkeld. Het maakte duidelijk dat de klimaatproblemen waarmee we geconfronteerd worden erger zijn dan we denken, sneller zullen gebeuren dan we denken, en dat we minder goed voorbereid zijn dan we denken. Daarna speelde de groep de serious game COLLAPSE, waarin teams eerst de opdracht krijgen een veerkrachtige gemeenschap te bouwen die voorziet in infrastructuur voor energie, vervoer, landbouw, veiligheid, kunst en cultuur. Vervolgens vinden willekeurig natuurrampen plaast om hun veerkracht te testen.

collapse game

Lessen uit het spel COLLAPSE

Het spel leerde ons dat:

  • in het geval van extreem weer, zijn spelers met meer redundantie en diversiteit in de infrastructuur veerkrachtiger en beter voorbereid om de uitdagingen het hoofd te bieden
  • systemen zijn onderling afhankelijk; daarom worden we geconfronteerd met cascade-uitval wanneer er ergens in de keten iets misgaat (zoals het verlies van energie-infrastructuur)
  • in het geval van rampen wordt het moeilijk om beslissingen te nemen; dit komt doordat cascadestoringen zich snel voordoen en we het overzicht verliezen.  De drang om dan met elkaar te concurreren wordt groter wanneer alles onder druk staat.

Is de Erasmus Universiteit voorbereid op de instorting van het klimaat?

We zien nu al de gevolgen van de wereldwijde crises voor onze universiteit: twee jaar noodonderwijs op afstand, een verwachte stijging van de verwarmingsrekening met 1,1 miljoen euro,  de mogelijkheid dat sommige gebouwen worden gesloten als gevolg van de energiecrisis, Oekraïense studenten die in Nederland zijn gestrand als gevolg van de oorlog, inflatie die van invloed is op alles, van de salarissen van de werknemers tot de bevoorrading van de campus. Tijdens de bijeenkomst werd echter duidelijk dat de EUR grotendeels reageert op crises in plaats van erop te anticiperen en te plannen. Individuele inspanningen worden vaak belemmerd door een gebrek aan institutionele steun en afstemming tussen collega's.

De deelnemers waren het erover eens dat alle faculteiten zichzelf, hun staf en studenten en de Nederlandse samenleving beter moeten voorbereiden op de klimaatcrisis. Er moet actie worden ondernomen om de operationele veerkracht en het risicobeheer te verbeteren, de onderwijsinhoud en -methoden aan te passen om het bewustzijn te vergroten, studenten in staat te stellen in actie te komen en de manier te veranderen waarop academici en medewerkers over klimaatkwesties praten.

We moeten samenwerken om veerkracht te vergroten

Om onze veerkracht te vergroten, moeten we nu handelen. De wetenschap is duidelijk: we kunnen de opwarming van de aarde niet onder de 1,5°C houden, en het eerste jaar van 1,5°C zou al in 2024 kunnen aanbreken. Binnenkort zal onze wereld minder stabiel en minder vreedzaam zijn en we komen voor onaangename ecologische, sociaal-economische en geopolitieke verrassingen te staan. Dit heeft ook gevolgen voor onze universiteit. Om de bewustwording te vergroten zal het DIT-platform de mogelijkheden verkennen om COLLAPSE-sessies te houden in de verschillende faculteiten.

Meer informatie

Als je geïnteresseerd bent om COLLAPSE te spelen met studenten, je onderzoeksgroep, departement of faculteit, neem dan contact op met het Design Impact Transition (DIT) platform via: dit@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen