'De fiscale behandeling van kapitaalinkomen kent economische consistentie noch logica'

'De fiscale behandeling van kapitaalinkomen kent economische

Nederland kent de laagste druk op kapitaalinkomen (12,1 procent) van alle EU-landen waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Daarnaast is de fiscale behandeling van kaptiaalinkomen volgens Bas Jacobs, hoogleraar economisch beleid en overheidsfinanciën aan Erasmus School of Economics, op dit moment economisch inconsistent en onlogisch. In Economische Statistische Berichten pleit hij voor een belastingherziening. 

'Belastingen op kapitaalinkomen zijn doelmatig om de economische schade van belastingen op arbeid en consumptie te verminderen. Door kapitaalinkomen te belasten, kunnen belastingverstoringen beter worden gespreid. Belastingen op kapitaalinkomen zijn eveneens noodzakelijk om belastingarbitrage te voorkomen tussen arbeids- en kapitaalinkomen.' aldus Jacobs. 

Meer informatie

Hieronder leest u het bericht in Economisch Statistische Berichten (ESB), d.d. 7 september 2017.