Is de giftenaftrekregeling een gift?

Peter Kavelaars, Professor of Fiscal Economics at Erasmus School of Economics
Erasmus School of Economics

Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, was te horen in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. Hier besprak hij de afschaffing van de giftenaftrekregeling. 

Het nieuwe kabinet wil wellicht het belastingvoordeel van giften verminderen, bleek uit een rapport. Deze week wordt daar met Dick Schoof over gedebatteerd. Er hebben al ruim 250 maatschappelijke organisaties en inmiddels bijna 35 duizend burgers de petitie ondertekend. Alle giften zijn bij de regeling aftrekbaar tegen het laagste tarief, wat dus een voordeel oplevert. De kosten hiervan zijn momenteel berekend op ongeveer 400-420 miljoen euro. Het huidige kabinet wil de kosten bijna halveren vanwege de bezuinigingen en daarmee op ongeveer 250 miljoen euro uitkomen.

Over de doelmatigheid van de regeling zijn veel onderzoeken geweest. Ergens wordt verwacht dat de regeling tot effect heeft dat er meer giften gedaan worden. Echter is gebleken dat de regeling zeer inefficiënt in de uitvoering is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat veel belastingbetalers niet weten dat de regeling bestaat, dit zou over ongeveer 30% gaan volgens Kavelaars. Ook blijkt de regeling moeilijk uitvoerbaar en controleerbaar en wordt er steeds vaker fraude gepleegd, vaak door zeer vermogenden. Zij richten dan zelf een goed doel op in een anbi stichting waaraan zij dat geld doneren, op deze manier blijft het geld dus eigenlijk in eigen hand maar dan mét de giftenaftrek. Zo geeft Kavelaars aan dat wordt verwacht dat van alle mensen die 25 miljoen of meer bezitten, ongeveer 60% zo’n regeling heeft getroffen.

Kavelaars is niet van mening dat de vermindering van de giftenaftrekregeling veel invloed zal hebben op de donaties aan het goede doel. Uiteindelijk geven mensen geld omdat ze een bepaald doel ondersteunen, iets wat wel zou blijven. Deze regeling compliceert alleen maar dingen, in plaats van donaties te versimpelen. 

Professor
Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics
Meer informatie

U kunt de volledige aflevering van NPO Radio 1, 1 juli 2024, hier beluisteren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen