De Kennis en Event-bijeenkomst bij de VNAB

Op maandag 10 oktober mochten de studenten van de master A&V de Kennis en Event-bijeenkomst bijwonen bij de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB).

Het onderwerp van deze bijeenkomst was: ‘Aansprakelijkheid’. De eerste spreker tijdens deze middag was Menno de Kuyer, een piloot bij de KLM, die een hoge dwarslaesie overhield aan een taxi-ongeval in Abidjan en daarvoor zijn werkgever (KLM) aansprakelijk stelde. De studenten vonden het erg indrukwekkend dat Menno de Kuyer zelf zijn verhaal kwam vertellen. Dit verhaal van Menno de Kuyer is tevens onderdeel van het boek ‘Van smart naar geld’, een interview met letselschadeslachtoffers die daarover procedeerden tot en met de Hoge Raad, geschreven door prof. mr. Lindenbergh. Hij was de tweede spreker deze middag en ging in op de moeilijkheden bij het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen en (toekomstige) zorgkosten. Tot slot sprak Tef Tevonderen nog over de aspecten van recall- en productaansprakelijkheidsschades in het kader van de dekking van de daarmee gepaard gaande schade onder de aansprakelijkheids- en recallverzekering. De middag werd afgesloten met een borrel en daarna zat het er weer op voor de studenten.