De mogelijke herziening van het belastingstelsel

De mogelijke herziening van het belastingstelsel

De herziening van het belastingstelsel is al jaren onderwerp van discussie. Terwijl het formatieproces doormoddert discussieerden Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, Pieter Omtzigt, CDA-Tweede Kamerlid en Ralph Rijnders, voorzitter van Jong RB, een belangenvereniging voor jonge belastingadviseurs over de problemen met en oplossingen voor het huidige systeem. 

Gevraagd naar twee voorbeelden waaruit blijkt dat het huidige systeem rammelt sloot Kavelaars zich aan bij Omtzigt: "De marginale belastingtarieven lopen erg uiteen. Een huurder die van 22.000 naar 32.000 inkomen per jaar gaat houdt daar effectief 500 euro van over, dit terwijl sommigen marginale tarieven van 10% betalen". Kavelaars: "Dit komt door het complexe toeslagensysteem waardoor er veel onbegrip heerst en mogelijk tot fraude onstaat, voor belastingplichtigen is er aan de eigenwoningregeling bijvoorbeeld geen touw vast te knopen." 

De complexiteit verklaarde Kavelaars als volgt: "Politici worden door hun achterban gedreven en introduceren daarom allerlei aardigheidjes", verder vindt Kavelaars dat beleidsmakers zich veel te krampachtig laten leiden door inkomenseffecten waardoor er een veelvoud aan maatregelen geintroduceerd wordt om deze bij te sturen. 
 

Meer informatie

Klik hier om deel een en hier om deel twee van de volledige opname van BNR terug te luisteren, d.d. 22 juni 2017.