De objectieve prijs van gelijkheid

De objectieve prijs van gelijkheid

Eind november bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een rapport uit over de inkomensverschillen in Nederland. Die zijn in de crisis kleiner geworden, zo berekende het statistiekbureau. Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, bekijkt ons land in zijn publicatie De prijs van gelijkheid. Daarin onderzoekt hij wat een rechtvaardige manier van verdelen is, via belastingen, tegen de laagste kosten. 

Volgens Jacobs is het huidige belastingsysteem zowel onrechtvaardig als ondoelmatig. ‘Als het meer dan een euro kost om een euro te herverdelen, levert de maatschappij welvaart in. Als het minder is, kunnen economen geen uitspraak doen over het te hoog of te laag zijn van belastingen. Dat hangt namelijk af van de politieke waardering van inkomensongelijkheid.’ Aldus Jacobs. 

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen in het Friesch Dagblad, d.d. 3 december 2015.