De Pil of Het Mes?

De Pil of Het Mes?

Elk jaar krijgen duizenden mensen te horen dat ze uitgezaaide darmkanker hebben. Wanneer wordt er geopereerd en wanneer wordt er gekozen voor een andere therapie?  Kees Verhoef, oncologisch chirurg en hoogleraar aan het Erasmuc MC, Kanker instituut, vertelt over die keuze tijdens het Wetenschapscafé op maandag 30 mei 2016. 

Meestal betekenen uitzaaiingen bij darmkanker dat de ziekte niet meer te genezen is. De meeste behandelingen zijn daarom 'palliatief'. Ze zijn bedoeld om het leven te verlengen en het zo prettig mogelijk te houden. Uitzaaiingen in de lever, en een enkele uitzaaiing in de long, kunnen soms chirurgisch helemaal verwijderd worden. Soms kunnen ze echter alleen kleiner worden gemaakt, bijvoorbeeld met chemotherapie of bestraling. Pijn kan hierdoor minder worden.

Chemotherapie wordt vaak gegeven als er op meerdere plaatsen in het lichaam uitzaaiingen zijn. Maar de essentiele vraag is: wanneer moet je voor welke therapie kiezen? En heeft de patiënt baat bij deze behandelingen?

Kees Verhoef is oncologisch chirurg en hoogleraar aan het Erasmuc MC, Kanker instituut. Hij heeft o.a. onderzoek gedaan naar leverkanker en uitgezaaide darmkanker. Hij zal vertellen over het spectrum van behandelingen van uitgezaaide darmkanker; wanneer wel opereren en wanneer kiezen voor een andere therapie.