De risico's van het huidige rentebeleid

Erasmus School of Economics

Alles lijkt van een leien dakje te gaan: vaccins dragen ertoe bij dat westerse landen langzaamaan kunnen terugkeren naar 'normaal', met een bijkomend positief effect op de economie. Maar is dit wel het geval? En zal de huidige situatie stabiel blijken te zijn? In een nieuwsartikel van De Telegraaf weidt Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics, uit over het beleid van de centrale banken. 

Toenemende inflatie

In juli is de inflatie in de eurozone toegenomen tot 2,2%, een percentage dat hoger is dan de afgesproken norm van 2%. Hoewel centrale banken lijken te denken dat dit slechts het geval zal zijn op de korte termijn, maakt De Vries de volgende kritische kanttekening: 'tijdens de pandemie gaven we noodgedwongen minder geld uit. Nu willen we weer op vakantie, uit eten, noem het maar op. Door die vraag stijgen de prijzen, en loopt de inflatie in vergelijking met het begin van de pandemie op'. Centrale banken, zowel de ECB als haar Amerikaanse evenknie, hebben echter aangegeven door te blijven gaan met het opkopen van schulden van overheden. 

Lage rentestanden

Dit is in combinatie met lage of zelfs negatieve rentestanden een giftige cocktail van omstandigheden die zeer negatieve effecten kan hebben. Zelf landen zoals Griekenland, die een schuld kennen die tweemaal zo groot is als het BBP, kunnen leningen tegen zeer gunstige voorwaarden afsluiten. De Vries: 'sommige economen zeggen dat een land met gemak een staatsschuld van 100% van het bbp kan hebben. Dat gaat goed, tótdat de markt gaat twijfelen aan de houdbaarheid. Dan krijg je wat we in Griekenland hebben gezien: afschrijven op de staatsschuld, een stagnerende economie, torenhoge werkloosheid. En dat alles dan op veel grotere schaal'.

Professor
Meer informatie

U kunt het volledige artikel van De Telegraaf, 31 juli 2021, hierboven downloaden. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen