De rol van de wetenschapper in onzekere tijden

De rol van de wetenschapper in onzekere tijden

De hedendaagse rol van wetenschappers, investeren in de toekomst van de universiteit en het leggen van verbindingen over grenzen heen. Die thema’s komen aan de orde tijdens de Opening van het Academische Jaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam op maandag 31 augustus 2015. Gastspreker is prof.dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda. De ceremonie is te volgen via een livestream op www.eur.nl. ​

In haar rede gaat gastspreker Beatrice de Graaf op de rol die een wetenschapper moet spelen in een tijd van toenemende onzekerheden, zowel op institutioneel, intellectueel en moreel terrein. Hoe kan hij of zij daarin worden geholpen? De Graaf gaat daarbij ook in op de hoge verwachtingen die de publieke opinie van wetenschappers heeft als ‘waarheidssprekers’ in een wereld vol onzekerheden.

Over grenzen heen

Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr legt in haar speech de nadruk op het belang om te investeren in de toekomst van de Erasmus Universiteit. Rector magnificus prof.dr. Huibert Pols gaat in zijn rede ‘Crossing Boundaries’ in op het leggen van verbindingen over grenzen heen: internationaal, nationaal en binnen de universiteit.

De rector verzorgt aan het eind van de ceremonie ook de officiële opening van het Academische Jaar 2015 - 2016. Daarnaast worden tijdens de Opening ook de universitaire prijzen uitgereikt. De ceremonie is te volgen via een livestream op www.eur.nl. 

De academische plechtigheid in de aula begint om 15.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Dit wordt gevolgd door de officiële opening van het Polak gebouw, het nieuwe multifunctionele onderwijsgebouw op de campus van de Erasmus Universiteit.

Meer informatie via www.eur.nl/opening.

Meer informatie

Pers is van harte uitgenodigd om de Opening (en de opening van het Polak gebouw) bij te wonen. Voor meer informatie en aanmelden: Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of E press@eur.nl