De 'schoonheidspremie' in de politiek

ESB

Een onderzoek door medeauteur Marcus Rösch, PhD kandidaat aan de afdeling toegepaste economie van Erasmus School of Economics, getiteld ‘Election systems, the “beauty premium” in politics, and the beauty of dissent’, is uitgelicht door ESB (Economische Statistische Berichten). Het onderzoek toont aan dat schoonheid van belang is voor electoraal succes bij verkiezingen in een meerderheidsstelsel. Of politieke partijen deze zogenaamde schoonheidspremie ook gebruiken om hun politieke doelen te bereiken, blijft echter onduidelijk.

De waarde van schoonheid

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat aantrekkelijke mensen vaak een streepje voor hebben op anderen. Rösch, Potrafke en Ursprung onderzochten de waarde van schoonheid in het politieke systeem en in hoeverre dit per kiesstelsel verschilt. Ze analyseerden de aantrekkelijkheid van kandidaten in de Duitse verkiezingen met behulp van een aantrekklijkheidsscore gebaseerd op beoordelingen van Amerikaanse proefpersonen.

Van fysieke aantrekkelijkheid naar electoraal succes

De resultaten laten zien dat pluraliteitsverkiezingen meer ruimte bieden om fysieke aantrekkelijkheid te vertalen naar electoraal succes dan verkiezingen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Ook bleken fysiek aantrekkelijke parlementsleden vaker geneigd om af te wijken van het partijprogramma dan minder aantrekkelijke leden. Of politieke partijen de schoonheidspremie ook strategisch gebruiken, is minder duidelijk.

Meer informatie

Het volledige artikel van het ESB, 9 juli 2020, kunt u hierboven downloaden. 

Het onderzoek van Marcus Rösch, Niklas Potrafke en Heinrich Ursprung, kunt u hier vinden.