De staat van de economie: Centraal Bureau voor de Statistiek presenteert jaarcijfers bij Erasmus School of Economics

Op donderdag 13 februari 2020 vond er voor het eerst een persconferentie plaats van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij Erasmus School of Economics. Aanleiding voor deze presentatie waren de economische groeicijfers 2019. Het programma startte met een korte bespiegeling op de economie van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, gevolgd door de officiële persconferentie, gepresenteerd door hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen. In een aansluitende sessie gingen minister Wiebes en Peter Hein van Mulligen, samen met hoogleraar Bas Jacobs (economie en overheidsfinanciën aan Erasmus School of Economics) en Sandra Philippen (hoofdeconoom ABN Amro en universitair docent aan Erasmus School of Economics) met elkaar en de aanwezige studenten in discussie.

6 doelen om economische groei te realiseren

De minister wijst erop dat de welvaart per hoofd van de bevolking vanaf 2001 met 25% is toegenomen, maar dat de huishoudens hier niets van merken in de portemonnee. Dit komt doordat deze toename in welvaart is gebruikt om de staatsschuld af te betalen en is geïnvesteerd in de zorg en pensioenfondsen. Zonder structurele veranderingen zal de economische groei de komende 20 jaar slechts 1% per jaar bedragen. Om dit te voorkomen heeft de overheid een groeiplan opgesteld, met als doel de economische groei in de komende 20 jaar naar 1,5% per jaar te krijgen. Het veelbesproken investeringsfonds moet onder meer arbeidsparticipatie stimuleren en aanmoedigen dat mensen hun leven lang blijven leren. Onderzoek en ontwikkeling moet worden aangejaagd, milieukwesties opgelost en de energietransitie moet volop vooruit.

Economische groei laagste in 5 jaar

In het vierde kwartaal van 2019 groeide het BBP met 0,4% vergeleken met het voorgaande kwartaal, als gevolg van een toename in consumptie en investeringen. De jaarlijkse groei in 2019 was echter slechts 1,7%, de laagste groei in de laatste 5 jaar. In 2018 groeide ons BBP nog met 2,6%. Vergeleken met Europa deed de Nederlandse economie het relatief goed, waarbij alleen Spanje hogere groeicijfers liet zien. Duitsland haalde een magere BBP groei van 0,6%

Het CBS presenteerde ook de cijfers die gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt en de handelssector. Het aantal banen in Nederland is de afgelopen 6 jaar consistent toegenomen en deze trend heeft zich ook voortgezet in 2019. Het totaal aantal banen is met 153,000 toegenomen. Export nam toe met 3,7% in het vierde kwartaal van 2019 vergeleken met 2018. Ook de consumptie nam toe in het laatste kwartaal. De totale consumptie was 1,8% hoger dan in 2018.

‘’Een 9 voor de Nederlandse economie? Ik zou eerder een 6,5 geven’’

In de afsluitende paneldiscussie debatteerden Sandra Phlippen, Bas Jacobs, minister Wiebes en Peter Hein van Mulligen over de staat van de economie, maar ook over de rol van de overheid in economisch beleid en op de arbeidsmarkt. Bas Jacobs liet weten de economische groei van 1,7% erg teleurstellend te vinden. Daarbij is hij het niet eens met Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, die de Nederlandse economie recentelijk nog een 9 gaf. Zelf zou hij de huidige economie niet hoger geven dan een 6,5. Sandra Phlippen daarentegen was aangenaam verrast. Bij ABN Amro waren de geschatte cijfers voor economische groei namelijk lager dan de daadwerkelijke cijfers van het CBS. Deze lage schattingen hielden rekening met gebeurtenissen die zich in de loop van het jaar hebben voorgedaan die een grote invloed op de economie hadden moeten hebben, zoals Brexit en de handelsoorlog tussen China en de VS.

Logische keuze om jaarcijfers te presenteren bij Erasmus School of Economics

Dit was de eerste keer dat de belangrijkste indicatoren van de Nederlandse economie werden gepresenteerd buiten de muren van het CBS. In een reactie aan Erasmus Magazine zegt hoofdredacteur van het CBS, Thomas Ruigrok dat de keuze voor Erasmus School of Economics een logische was: ’We willen onze cijfers voor iedereen toegankelijk maken en ze zo breed mogelijk verspreiden, in de ruimste zin van het woord. Studenten zijn de beleidsmakers en economen van de toekomst.

 

Meer informatie

Bekijk de volledige opname van het evenment hier, 13 februari 2020.