De sterke en zwakke punten van inclusieve stadsrankschikking

Jurriaan on Unsplash

Rangschikking van steden wordt beschouwd als een effectief instrument om het specifieke imago van steden in kaart te brengen en om strategieën voor duurzame ontwikkeling te definiëren. Maar stadsranglijsten worden ook bekritiseerd omdat ze bevooroordeeld zijn. Run Zhao van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd met de titel "Will the true inclusive city rise? Mapping the strengths and weaknesses of the city ranking systems" in Elsevier. Run: "Er lijkt een gebrek te zijn aan beoordeling van inclusieve steden in ontwikkelingslanden en -regio's."

 

De valkuil van rankschikking van inclusieve steden

Recentelijk is het aantal rankschikkingen van inclusieve steden toegenomen, met groeiende investeringen in inclusieve stadsprojecten en -initiatieven. De inclusieve stadsrankschikkingen delen waarschijnlijk niet alleen het potentieel van het verbeteren van leren en begrip, maar ook de valkuilen van het gebruik als een concurrerende aanpak. Run: "Ranglijsten van Inclusieve Steden vormen een momentopname van het niveau van inclusiviteit in steden over de hele wereld, maar ze kunnen voorbijgaan aan de oorzaak van de ontwikkeling van steden. Er lijkt een gebrek te zijn aan een beoordeling van inclusieve steden in ontwikkelingslanden en -regio's."

Sterke en zwakke punten

In het artikel van Run worden negen ranglijsten van inclusieve steden onder de loep genomen en vergeleken. Ze analyseren en bespreken de sterke en zwakke punten van de ranglijsten van inclusieve steden en geven suggesties voor evaluatie- en ranglijstmethoden voor inclusieve steden, die zullen bijdragen aan inclusief lokaal bestuur voor academici, praktijkmensen en beleidsmakers. Run: "In ons artikel suggereren we bijvoorbeeld dat de steekproeven van steden op een zinvolle manier met elkaar vergeleken moeten worden, omdat het duidelijk is dat er een grote kloof bestaat tussen de beoordeling van inclusieve steden in ontwikkelingslanden en inclusieve steden in landen met een hoog inkomen."

Inclusieve stadsbranding

Als onderdeel van Run's promotieonderzoek naar 'inclusive city branding' legt dit artikel een goede basis voor haar verdere onderzoek, met name naar het begrijpen en meten van alomvattende, inclusieve steden. Haar onderzoek is ook nauw verbonden met het bredere thema van Inclusive & Prosperous Cities. In de toekomst zal ze de waarde van 'inclusive city branding' verder onderzoeken als een instrumentarium van beleid, instellingen en programma's die de inclusieve welvaart van de vitale steden en burgers van vandaag bevorderen.

Lees het volledige artikel hier

 

Run Zhao is een promovendus van het Erasmus Initiative Inclusive & Prosperous Cities

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen