De strijd om de slimme stedeling

De strijd om de slimme stedeling

In een artikel in Trouw van 15 november 2016 geeft hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie Frank van Oort commentaar op de trend onder steden in de randstad om hoogopgeleiden naar zich te te trekken. Waar in de jaren tachtig de Rotterdamse haven floreerde in werkgelegenheid en de Rijksoverheid deze rol in Den Haag vervulde, verdreef de automatisering en bezuinigingen op het ambtenarenapparaat de werknemer naar andere steden.

Amsterdam en Utrecht zijn beter toegerust op de arbeidsmarkt van deze tijd. Volgens Van Oort 'bieden zij veel werk in de creatieve- en financiële sector, dienstverlening en ICT: sectoren die momenteel sterk groeien en bovendien moeilijker te vervangen zijn door robots. De steden in de noordvleugel groeien daarom sneller dan die in het zuiden. Je kunt de ontwikkeling van de steden zien als een vliegwiel. Als dat op gang is, gaat het steeds harder draaien.' Van Oort twijfelt of het Rotterdam en Den Haag met de huidige plannen gaat lukken de achterstand op Amsterdam en Utrecht goed te maken. 

Meer informatie

Zie hieronder om het hele bericht, zoals verschenen in Trouw, te lezen.