De val van de buurvrouw

Terwijl wij hier in berenvellen rondliepen en elkaar met knotsen te lijf gingen, woonden Grieken in huizen, gingen naar het theater, luisterden naar muziek en gingen af en toe stemmen op een nieuwe leider die betere tijden beloofde en uiteraard konden ze lezen en schrijven.

Dit heet beschaving en er waren grote denkers zoals Aristoteles die leefde van 384 tot 322 voor Christus. Hij was de eerste homo universalis, de man die alles kan. Hij was filosoof, schrijver, politicoloog, psycholoog, bioloog, wiskundige, natuurkundige en waarschijnlijk kon hij ook fantastisch koken en hinkstapspringen.

De mens is volgens hem het hoogste diersoort omdat wij kunnen praten en denken. Ieder mens heeft een lichaam en een geest. De geest is onafhankelijk van het lichaam en is in staat om logisch te denken en hier ligt het mooie van mijn werk. Ik mag de gedachten van andere mensen beoordelen, op zoek naar de logica.

‘Mijn buurvrouw heeft haar been gebroken daarom heeft ze zijn arm ook gebroken.’

Hier kan van alles fout gaan. De buurvrouw is door de buurman van de trap geduwd (of op een andere manier mishandeld) en heeft uit wraak zijn arm gebroken of ze stond wankel bovenaan de trap en verstapte zich met als gevolg dat ze ook haar arm brak want het verschil tussen zijn en haar is nog niet ingedaald. Het mooie van zo’n zin is dat je er lekker over door kunt praten.

Mijn buurvrouw heeft haar been gebroken daarom viel ze van de trap.’

Ze staat bovenaan de trap met een gebroken been en verstapte zich waardoor ze even later beneden lag. Als je het een paar keer leest klinkt het logisch maar doe je het voor de eerste keer dan denk je dat dit niet klopt. Herhalen helpt om in het hoofd van de schrijver te komen. Sherlock Holmes, Hercule Poirot en inspector Morse.

Mijn buurvrouw heeft haar been gebroken daarom zij lijt in ziekenhuis.’

Ik moest denken aan een oud kerstliedje: ‘Hoe leit dit kindeke hier in de kou, ziet eens hoe al zijn ledekens beven.’ Jezus ligt dus te bibberen in de kou en de buurvrouw ligt in het ziekenhuis maar het kan ook zijn dat hier lijden wordt bedoeld en ze dus hevige pijn heeft waarbij haar ledeken beeft. Ik denk niet dat mijn studenten het christelijke oud-Nederlands kennen dus zal het wel pijn zijn. Pech voor de buurvrouw maar mooi voor mij.

‘Onze relatie is gestrand omdat we heel slecht vochten.’

De pijn zit hem in de betekenis van slecht. De schrijver bedoelt hier waarschijnlijk ‘heel erg’ maar je kunt ook een vechtrelatie hebben en als de een dan slechter vecht dan de ander dan moet je ermee stoppen. Het kan ook dat er niet genoeg werd gevochten om de relatie te laten slagen en dat daarom de stekker eruit ging. Dit zijn heerlijke zinnen om over te praten.

‘Onze relatie is gestrand omdat we droefheid hadden.’

Er is niks mis met deze zin maar ik vind hem zo mooi en dat komt door de droefheid. Alleen het lezen ervan geeft een brok in je keel. Het zou de openingszin van een roman kunnen zijn. Ik hou van deze zin.

‘Onze relatie is gestrand omdat het mooi weer is.’

Mahmoud was niet aanwezig bij de les waarin ik heb uitgelegd wat gestrand betekent. Hij herkende het strand en daarmee maakte hij een zin die grammaticaal goed is maar die volgens Aristosteles en mij niet te analyseren is.

  • Arie Kers

    Piethein Burmanje (1961) studeerde Geschiedenis in Amsterdam en volgde de lerarenopleiding in Leiden en Utrecht (NT2). Hij werkte als journalistiek medewerker voor NRC-Handelsblad in Brussel en Rotterdam, als publieksvoorlichter voor het Rijksmuseum en als docent NT2 voor Vluchtelingenwerk Nederland. Hij is coauteur van Kleine Mannetjes. Van Alexander de Grote tot Nicolas Sarkozy (Contact, 2012). Sinds 2017 werkt hij als docent NT2 voor het Language &Training Centre van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen