De vermogensrendementsheffing in box 3 is in strijd met fundamentele mensenrechten; hoe nu verder?

NRC
Bas Jacobs
Erasmus School of Economics

Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, en Sijbren Cnossen, belastingexpert en emeritus-hoogleraar aan Erasmus School of Economics leggen in een opinieartikel van het NRC (2 februari 2022) uit welke stappen gezet moeten worden nu de Belastingdienst geen vermogensrendementsheffing meer zal heffen.

Consequenties van deze uitspraak

Als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad wordt momenteel geen belasting op vermogenswinst geheven. Dit zal leiden tot een gat in de Nederlandse schatkist van naar schatting vijf miljard euro per jaar. Dit is hoogstwaarschijnlijk een onderschatting, burgers kunnen van deze arbitragemogelijkheid gebruik maken om vermogen van andere boxen naar box 3 te verschuiven om belasting te ontduiken. Dit stopgezette vermogensrendementsheffing systeem is gebaseerd op fictieve rendementen. Dit betekent dat de meeste spaarders te veel vermogensbelasting hebben betaald, zeker gezien de huidige lage rentestand. Terwijl meer vermogende mensen die hun geld vooral in aandelen en vastgoed beleggen, te weinig vermogensbelasting hebben betaald.

Nieuw vermogensrendementsheffing systeem

Jacobs en Cnossen stellen dat we moeten werken naar een vermogensrendementsheffing gebaseerd op werkelijke winsten op vermogen. Deze vermogenswinsten en dividenden zouden belast moeten worden met één uniform tarief. Los van politieke redenen, zal het belasten van werkelijke vermogensrendementen een positief effect hebben op de economie nu dit een anticyclisch effect zal hebben op de economie.

Het implementeren van een vermogensrendementsheffing gebaseerd op werkelijke vermogenswinsten zal echter tijd kosten. Om deze tijdsperiode te overbruggen, moet het huidige systeem van fictieve vermogensrendementsheffing gebruikt worden als voorheffing, welke later verrekend kan worden met de belasting op basis van het werkelijke vermogensrendement.

Professor
Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën en economisch beleid
Professor
Meer informatie

U kunt het volledige artikel van NRC, 4 februari 2022, hier lezen. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen