"De volgende pandemie is een gegeven, maar daar kunnen we ons op voorbereiden"

corona afstand

Een deltaplan tegen de volgende pandemie is een uitstekende investering. Dit is de belangrijkste conclusie die hoogleraar Peter van Bergeijk, International Institute of Social Studies bij Erasmus Universiteit Rotterdam, trekt in zijn pas verschenen boek Pandemic Economics. "Hoe we onze maatschappij inrichten bepaalt de snelheid van verspreiding en de kosten. Een weerbare maatschappij hebben we zelf in de hand."

"Onze voorzieningen moeten we herinrichten"

COVID-19 is een milde pandemie die blootlegt dat vooral de maatschappelijk zwakkeren en jongeren kwetsbaar zijn door hun beroep, vervoer en huisvesting. De maatschappij staat daarom voor de uitdaging om steden, OV, werkplekken en voorzieningen zo her in te richten dat het verspreidingsrisico vermindert. Een omvangrijk langlopend investeringsproject is noodzakelijk omdat de samenleving door de vergrijzing steeds kwetsbaarder wordt: in de jaren vijftig zou de coronapandemie veel minder impact hebben gehad (vergelijkbaar met een zware griep); rond 2050 zal een corona-achtig virus een slachting aanrichten die de Spaanse Griep uit de jaren twintig van de vorige eeuw overtreft.

Peter van Bergeijk - 2021

Zonder maatregelen zou corona pas echt een ramp zijn

In Trouw vertelt hoogleraar Peter van Bergeijk dat we ook wel blij mogen zijn met alle maatregelen. "Nederland snakt naar perspectief, als gevolg van de coronacrisis. Dat komt vooral doordat we vergeten zijn hoe somber onze vooruitzichten waren en hoeveel beter we het hebben dan vorig jaar werd verwacht. In april vorig jaar voorspelde het IMF een krimp voor de Nederlandse economie van 7,5 procent. Het CBS raamt nu dat de krimp uitkomt op 3,8 procent. Bij de uitbraak van de pandemie in Wuhan bleek het reproductiegetal van het coronavirus 3,4 te zijn. In het afgelopen jaar is dat R-getal in ons land onder de 1,5 gehouden en sinds medio december ligt het zelfs rond de 1. Beide prestaties, want dat zijn het, illustreren dat het Nederlandse beleid werkt. Het werkt voor de economie en voor de volksgezondheid. Zonder beleid zou de ellende twee keer zo groot zijn geweest."

Onderzoeker
Meer informatie

In Trouw spreekt Van Bergeijk verder over dat Nederland het best goed doet in de coronacrisis.

Ter gelegenheid van het verschijnen van Pandemic Economics organiseert de hoogleraar een expositie: Broken LinksLees er alles over bij Erasmus Magazine.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen