De zoektocht naar sociaal-economisch relevante genen

De zoektocht naar sociaal-economisch relevante genen

Volgens Niels Rietveld, universitair docent aan Erasmus School of Economics, zijn veel sociaal-economische kenmerken van mensen, zoals hun arbeidsmarktpositie en opleidingsniveau, deels erfelijk bepaald. In zijn VENI-onderzoek spoort Rietveld de specifieke genen op die samenhangen met deze kenmerken, wordt bekeken of deze genen verschillende sociaal-economische kenmerken tegelijkertijd beïnvloeden en volgt een analyse of genetisch verschillende mensen verschillend reageren op beleidsmaatregelen.

Natuurwetenschappelijke methoden hebben de economie in de staat gesteld haar vraagstukken wiskundig te formuleren, en hebben inzichten uit de psychologie gezorgd voor het ontstaan van de gedragseconomie. De economische wetenschap zal ook genetica succesvol kunnen integreren.

Onderzoekers uit de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van Erasmus School of Economics zijn al sinds 2007 met geno-economisch onderzoek bezig. Er is een nauwe samenwerking met genetica-onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum, en deze samenwerking is in 2014 ook geïnstitutionaliseerd door de oprichting van het Erasmus University Rotterdam Institute for Biology and Economic Behavior.

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel te lezen zoals verschenen in Economisch Statistische Berichten, d.d. 3 maart 2016.