Dennis Fok nieuwe directeur Econometrisch Instituut

Met ingang van 1 mei 2020 is prof.dr. Dennis Fok de nieuwe directeur van het Econometrisch Instituut (capaciteitsgroep Econometrie) van Erasmus School of Economics. Hij volgt hiermee prof.dr. Patrick Groenen op, die op dezelfde datum aantreedt als decaan van de economische faculteit.

Patrick Groenen: ‘Ik heb met veel plezier mogen werken met de collega's van het Econometrisch Instituut. Tijdens mij periode als directeur zijn we in omvang gegroeid als gevolg van de vergrote toestroom van studenten. Via de internationale jobmarket hebben we niet alleen nieuwe medewerkers met sterk potentieel geworven, maar tegelijkertijd ook de diversiteit vergroot. Ik vind de synergie in het instituut erg stimulerend. Ik ben blij dat Dennis Fok mij als directeur wil opvolgen. Hij heeft alle ervaring om vorm en leiding te geven aan het instituut en heb dan ook alle vertrouwen dat de afdeling bij hem in goede handen is.’

Dennis Fok bedankt zijn voorganger voor al het goede werk en de sterke uitgangspositie van het Econometrisch Instituut, waar hij op verder kan bouwen. Fok: ‘De lijst met eerdere directeuren van het instituut is zeer indrukwekkend. Het is een eer om in hun voetsporen te mogen treden. Het instituut staat er geweldig voor, met medewerkers van hoge kwaliteit en slimme studenten. Ik stel vooral het teamgevoel zeer op prijs. Ik dank Patrick Groenen voor al de energie die hij in het instituut heeft gestoken. Ik ben ervan overtuigd dat we als team toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen bieden en van mogelijkheden gebruik kunnen maken. Ik kijk uit naar de komende periode!’

Over Dennis Fok

Dennis Fok is hoogleraar econometrie en data science aan Erasmus School of Economics. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresse ligt op het gebied van marketing en toegepaste econometrie, waaronder modelkeuze, zowel op individueel niveau als op geaggregeerd niveau, niet-lineaire panels en schattingen op basis van simulatiemethoden (zowel klassieke als Bayesiaanse inferentie). De focus ligt hierbij op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kwantitatieve technieken voor actuele (bedrijfs-) problemen. Hij is geïnteresseerd in het modelleren van gedetailleerde (bedrijfs-) gegevens over consumenten en bedrijven, om zo strategische inzichten te verzamelen voor bedrijven, consumenten en beleidsmakers.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media and Public Relations Officer bij Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiel: 06 53 641 846.