Derde prijs in de Covid Behavioural Challenge voor team ECRi en ESSB

Jari Hoogstins (onderzoeker bij ECRi), Emiel Maasland (managing director van ECRi) en Inge Merkelbach (gedragswetenschapper bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) hebben de derde prijs gewonnen in de Covid Behavioural Challenge. De challenge werd georganiseerd door het Behavioural Insights Network Nederland (BIN NL) en de Behavior Change Group om innovatieve ideeën uit gedragswetenschap te verzamelen en die in te zetten voor actuele Covid-19 uitdagingen in Nederland.

Het prijswinnende idee van het team heeft als doel de vaccinatiegraad tegen Covid-19 te verhogen met een ‘vaccinatie buddy-campagne’. De campagne is bedoeld om (vooral) jongeren aan te moedigen een vaccinatieafspraak te maken met een buddy (bijvoorbeeld een vriend, huisgenoot of familielid) en daarover te berichten op sociale media. Op die manier kunnen de buddy's deelnemen aan een door de overheid georganiseerde loterij en kans maken op een prijs.

Meer commitment door vaccinatie-buddy

Dit idee is gebaseerd op verschillende gedragsprincipes waarvan is aangetoond dat ze positief gezondheidsgedrag bevorderen. Ten eerste vergroot het maken van een afspraak met een buddy de kans dat men zich aan de afspraak houdt. Door dit publiekelijk aan te kondigen op social media, wordt deze commitment nog groter. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke middelen de kans vergroten dat een voornemen ook een daadwerkelijke actie wordt als het moment van de afspraak aanbreekt.

Ten tweede kan door het betrekken van een buddy de vaccinatie een sociale activiteit worden, waardoor het aantrekkelijker wordt. Samen gaan maakt het niet alleen leuker, een buddy helpt ook mensen die een hekel hebben aan naalden of er bang voor zijn.

De sociale norm versterken

Ten derde versterkt het vertonen van het gewenste gedrag op sociale media de sociale norm, omdat daarmee impliciet wordt gecommuniceerd dat je laten vaccineren het juiste en sociaal wenselijke gedrag is. Sociale normen blijken een belangrijke rol te spelen bij het beïnvloeden van het (gezondheids)gedrag van anderen. 

De reden om zich in eerste instantie op jongeren te richten is omdat zij mogelijk minder intrinsiek gemotiveerd zijn om zich te laten vaccineren dan ouderen, omdat de kans om ernstig door het virus te worden getroffen kleiner is. In de komende weken zal BIN NL onderzoeken of elementen van dit idee gebruikt kunnen worden in toekomstig overheidsbeleid met betrekking tot Covid-19.

Onderzoeker

dr. Inge Merkelbach

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen