Discussie over toezicht door Belastingdienst

Discussie over toezicht door Belastingdienst

Toezicht op basis van vertrouwen of wantrouwen. Het is een vraag waar de Belastingdienst en fiscalisten een aanhoudende discussie over voeren. 

Het toezicht kan worden onderscheiden in twee categorieën zijnde horizontaal en verticaal. Bij horizontaal toezicht gaat de Belastingdienst uit van de juistheid van interne en onderlinge fiscale controles in de belastingpraktijk. Verticaal toezicht bestaat uit boekenonderzoek door de Belastingdienst zelf. 

Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics stelt dat horizontaal toezicht werkt bij grote bedrijven maar is dat niet geschikt voor het midden- en kleinbedrijf. Door de lage controlefrequentie bij het MKB wordt het namelijk te aantrekkelijk om aan belastingontduiking te doen. Het liefst ziet Kavelaars de verticale controle bij het MKB op termijn helemaal verdwijnen. 

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in Het Financieele Dagblad, d.d. 16 juni 2017.