Dissertatie Susan Hogervorst is 'Boek van de Maand' bij Uitgeverij Verloren

Sinds 1945 hebben overlevenden van concentratiekamp Ravensbrück hun herinneringen uitgedragen aan een breed publiek. Daarmee vestigden ze een beeld van het kamp dat door de jaren heen nagenoeg onveranderd bleef. Het was voor hen een houvast in een veranderend Europa. Uiteenlopende groepen vulden deze onwrikbare herinnering echter aan en gaven hieraan steeds opnieuw betekenis. In 'Onwrikbare herinnering' laat historica Susan Hogervorst de wisselwerking zien tussen overlevenden en hun toehoorders in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Niet eerder werden de totstandkoming en overdracht van een grensoverschrijdende herinnering aan een concentratiekamp in kaart gebracht. Communisme, feminisme, geschiedschrijving en nationale manieren van omgang met het oorlogsverleden drukten een stempel op de herinnering aan Ravensbrück. Op basis van interviews, archiefmateriaal en publieke vormen van herinnering zoals monumenten en herdenkingen wordt een kritisch en verrassend beeld geschetst van de manieren waarop het verleden belangrijk werd gevonden voor het heden en de toekomst.

 

 

 

Dr Susan Hogervorst is als universitair docent historische cultuur en geschiedenisdidactiek verbonden aan de Open Universiteit. Aan de Erasmus Universiteit doet ze, als lid van het Center for Historical Culture, onderzoek naar het gebruik van gedigitaliseerde oorlogsgetuigenissen in musea en het onderwijs.

 

 

 

Susan Hogervorst, Onwrikbare herinnering. Herinneringsculturen van Ravensbrück in Europa, 1945-2010. 280 blz., ingenaaid, geïllustreerd (kleur), ISBN 978-90-8704-208-0, €29,–. Tot 1 juni slechts  €14,50.

 

Het boek is hier beschikbaar.