Dissertatieprijs voor Michelle Achterberg voor onderzoek naar sociale emotieregulatie bij kinderen

Op woensdag 25 mei ontving dr. Michelle Achterberg, onderdeel van Erasmus SYNC Lab, de dissertatieprijs van de Nederlandse Vereniging van Ontwikkelingspsychologie (VNOP) voor haar onderzoek naar sociale emotieregulatie bij kinderen. Met haar promotieonderzoek heeft ze in kaart gebracht welke mechanisme een rol spelen bij sociale emotieregulatie in de kindertijd. Het onderzoek laat zien dat het brein, al van jongs af aan, sociale signalen goed oppakt.

Kindertijd belangrijk voor ontwikkeling sociale interacties

Met haar promotieonderzoek laat Michelle ook zien dat sociale afwijzing vaak wordt opgevolgd door agressief gedrag. Het controleren van deze reactieve emoties is gerelateerd aan controlemechanismen in de dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC). De resultaten van Michelle’s onderzoek laten zien dat de architectuur voor deze hersenactiviteit al vroeg in de kindertijd aanwezig is. Het is daarom aannemelijk dat de hersennetwerken die sociale interacties beoordelen, gedurende de rest van de kindertijd nauwkeuriger worden. Het onderzoek toont daarmee aan dat het belangrijk is om de kindertijd mee te nemen in ontwikkelingsmodellen van sociale emotionele regulatie.

Ontwikkelingspsychologie pur-sang

Over haar dissertatie schrijft de jury:Haar promotie onderzoek is indrukwekkend. Niet alleen wat betreft het aantal deelnemers en het scala aan gebruikte methoden, maar ook wat betreft de vernieuwende inzichten die ze beschrijft vanuit haar onderzoek. Bovendien is het ontwikkelingspsychologie pur-sang, door een longitudinaal design te gebruiken en de bijdrage van genen en omgeving te combineren bij het bestuderen van sociale emotieregulatie”.

Dissertatieprijs erkenning voor neuro-ontwikkelingswerk

Het commentaar van de jury en het ontvangen van de dissertatieprijs heeft Michelle met veel plezier ervaren: “Ik voel me zeer vereerd dat ik de VNOP dissertatieprijs in ontvangst mag nemen! Ik ben geïntrigeerd door de hersenen en hoe onderliggende neurale mechanismen ons kunnen helpen psychologische processen bij kinderen in ontwikkeling te begrijpen, en ik ben ontzettend blij en trots dat mijn neuro-ontwikkelingswerk zo'n belangrijke erkenning krijgt van mijn vakgenoten van de Nederlandse Vereniging voor Ontwikkelingspsychologie.”

Ook aan andere onderzoekers van Erasmus SYNC Lab werden prijzen uitgereikt. Zo won Dr. Renkse van der Cruijsen ook de prijs voor beste dissertatie. Dr. Lysanne te Brinke ontving de derde prijs voor haar proefschrift.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen