Dr. Alessandra Arcuri in Trouw: ‘De onderhandelaars hadden speciale arbitrage helemaal achterwege moeten laten.’

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen Canada en Europa regelt voor bedrijven dat zij zaken kunnen voorleggen aan een speciaal tribunaal. Maar is dat eigenlijk wel nodig?

Dr. Alessandra Arcuri (universitair hoofddocent International and European Union Law aan Erasmus School of Law) is geen tegenstander van CETA, maar de daarin geregelde speciale arbitrage wijst zij wel af. Net als de tegenstanders van CETA ziet Arcuri de mogelijkheid van speciale arbitrage als het toekennen van privileges aan alleen multinationals. Een klassiek voorbeeld hiervan is de zaak Philip Morris tegen Australië. In die zaak klaagde Philip Morris de Staat eerst aan via de gewone rechtsgang, om vervolgens die zaak ook nog eens voor te leggen aan een speciaal tribunaal. In beide gevallen werd Philip Morris overigens in het ongelijk gesteld.

Arcuri: ‘CETA regelt de speciale rechtsgang onmiskenbaar beter dan eerdere verdragen, maar waarom staat er niet in CETA dat bedrijven hun zaak eerst aan een lokale rechter dienen voor te leggen? Het juridische systeem in sommige landen is gebrekkig, is het argument. Waar is het bewijs? Toegegeven, er zijn Zuid-Europese landen met problemen. Maar gelden die alleen voor bedrijven? Nee, voor burgers net zo.’ Alleen krijgen burgers niet de mogelijkheid om zaken voor te leggen aan een speciaal tribunaal.

Lees het hele artikel hier.

Over CETA
Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ("alomvattend economisch en commercieel akkoord") is een voorgesteld vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie. Op de Europees-Canadese top van 26 september 2014 in Ottawa werd de onderhandelde ontwerptekst van het verdrag voorgesteld. Het verdrag zou in 2016 van kracht worden, maar wacht nog op definitieve goedkeuring.

Meer informatie

Food for Thought Lab
Wil je meer weten CETA? Neem dan deel aan het Food for Though Lab morgen in de Senaatszaal. Tijdens het Lab zullen verschillende wetenschappers met verschillende meningen over CETA het gesprek met elkaar en jou aangaan. Het Food for Though Lab wordt onder andere georganiseerd door Young Erasmus.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen