Dr. Berghman en Dr. Berkers ontvangen Creatieve Industrie – KIEM beurs voor project

Berghman & Berkers KIEM Beurs

Michaël Berghman en Pauwke Berkers ontvingen recentelijk een beurs voor hun project: Inclusiviteit in kunst en cultuur: impliciete associaties als expliciete drempel, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Hoewel diversiteit een grote meerwaarde kan betekenen voor de culturele sector – zowel inhoudelijk als op vlak van publiek – en inclusiviteit daarom hoog op de agenda staat, voelen velen zich niet thuis in de cultuursector. Er worden aanzienlijke inspanningen gedaan om de diversiteit van het programma, het publiek en de partners te verhogen, maar aan het personeel wordt veel minder aandacht besteed. Mensen die in de cultuursector werken hebben vaak hun opleiding genoten en ervaring opgedaan in omstandigheden die veel minder divers zijn. Daarom zijn ze zich misschien niet bewust van bepaalde gevoeligheden die spelen in een diverser wordende maatschappij wanneer ze de ambities omtrent inclusiviteit in de praktijk moeten brengen. Zonder het te weten, houden ze dan vast aan het meerderheidsperspectief, waardoor hun programma onbedoeld minder toegankelijk is voor bepaalde groepen.

In samenwerking met de RRKC, wil dit project de impliciete associaties bestuderen van bestuursleden, directeuren, programmators en marketing- en communicatiemedewerkers in de cultuursector. Zo helpt het organisaties om hun eigen blinde vlekken te zien. Op die manier wil het hen in staat stellen om een drempel te overwinnen bij het bereiken van een diverser publiek en het toegang bieden tot het grote culturele aanbod dat Rotterdam rijk is.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen