Drie startende EUR-wetenschapstalenten krijgen Rubicon

Dr. Marcel Jonker (iBMG en Erasmus Choice Modeling Centre) gaat naar Duke University, dr. Annemieke Romein (ESHCC) naar Universiteit Gent en dr. S. Sandra Thijssen (ErasmusMC) naar University of Minnesota met een Rubicon-subsidie van NWO. Ze doen onderzoek naar gezinsbrein, patiënten en orde en veiligheid in de 16 en 17e eeuw.

Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen. In totaal zijn 22 van de 78 aanvragen gehonoreerd. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. De toekenningen betreffen de derde financieringsronde van 2016.

De laureaten
Met de Rubicon-financiering kunnen Thijssen, Jonker en Romein tot 24 maanden onderzoek doen in het buitenland. Het programma Rubicon is vernoemd naar de rivier die Julius Caesar overstak in 49 v. Chr., voorafgaand aan de zegereeks die leidde tot zijn beroemde uitspraak ‘veni, vidi, vici’.

Gezinsbrein
Dr. Sandra Thijssen zoekt uit of gezinsfactoren een rol spelen bij hersenprocessen gerelateerd aan beloningsgericht gedrag bij 9-10 jarige kinderen. De gezinsomgeving heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen. We weten echter weinig over de relatie tussen gezinsfactoren en hersenontwikkeling. Dit onderzoek. Thijssen gaat voor 18 maanden naar de University of Minnesota.

Patiënt preferenties
Dr. Marcel Jonker doet onderzoek naar patiënt preferenties voor medische handelingen, belangrijk voor  ‘Shared Decision Making’ in de klinische praktijk. Met dit onderzoek kan de methodologie om patiënt-preferenties op individueel niveau te kunnen meten worden ontwikkeld, statistisch gevalideerd en toegepast in drie medische gebieden. Hij gaat voor 24 maanden naar Duke University in de VS.

Orde en veiligheid in de 16e en 17e eeuw
Dr. Annemieke Romein gaat voor 24 maanden naar het Institute for Early Modern Studies aan de Universiteit Gent. Met benaderingen uit politiek-institutionele- en rechtsgeschiedenis onderzoekt Romein hoe de Vlaamse en Hollandse provinciale en stedelijke overheden interacteerden in de periode 1579-1701 om orde en veiligheid te bewerkstelligen, recht te handhaven en de staat te beschermen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen