Dubbel feest sectie Arbeidsrecht

Donderdag 3 maart 2016 was een zeer bijzondere dag voor de sectie Arbeidsrecht van Erasmus School of Law. Met gepaste trots en grote dank keken wij deze namiddag terug op de periode waarin mr. R.A.A. (Rogier) Duk aan de sectie verbonden is geweest. Ook prof.mr. C.J. (Cees) Loonstra werd in het zonnetje gezet voor zijn 25-jarig jubileum. 

Mr. R.A.A. (Rogier) Duk was de eerste wisselleerstoelhouder Bijzondere Arbeidsverhoudingen op de Scholtens Wisselleerstoel bij de sectie Arbeidsrecht. Deze bijzondere bijeenkomst vond plaats in de prachtige Dr. Elie van Rijckevorselzaal van het indrukwekkende Wereldmuseum te Rotterdam. Naast alle leden van de sectie, waren uiteraard ook de studenten en de associates van de master Arbeidsrecht van harte welkom het afscheidscollege van Rogier Duk bij te wonen. Samen met nog een aantal zeer gewaardeerde gasten hebben zij genoten van zijn afscheidsrede getiteld ‘Arbeidsrecht en politiek’. Ook op deze dag sprak Rogier Duk de hem bekende woorden: ‘Nee, dat zit anders’ en ‘De moeilijkheid zit hem in’. Na afloop van het college was uiteraard plaats voor een moment van gezelligheid bij de afsluitende borrel. 

25 jaar ESL

Niet alleen Rogier Duk werd deze namiddag geëerd om zijn bijzondere prestaties, ook prof. mr. C.J. (Cees) Loonstra werd in het zonnetje gezet. Geheel zonder zijn weten heeft de sectie Arbeidsrecht voorbereidingen getroffen om stil te staan bij zijn jubileum. Reeds 25 jaar werkt hij namelijk vol passie en enthousiasme voor de Erasmus School of Law. Menig student en collega zal beamen dat hij dit vol overgave deed en tot op de dag van vandaag doet. Ter ere van deze feestelijke gelegenheid heeft de decaan van ESL, prof. mr. dr. W.S.R (Suzan) Stoter, Cees Loonstra met prachtige woorden toegesproken en hem een Umbra Erasmi-penning aangereikt. Om dit bijzondere moment niet zomaar voorbij te laten gaan en Cees een waardevol cadeau mee te kunnen geven, is voor hem eveneens een lustrumbundel samengesteld. Alle collega’s waar Cees in zijn loopbaan aan ESL mee heeft gewerkt hebben hier een fantastische bijdrage aan geleverd, en het resultaat mag er zijn! Een mooi boek vol met dierbare foto’s en andere herinneringen. 

Tot slot vond in het restaurant van het Wereldmuseum een heerlijk diner plaats voor de sectie, welke ook in het teken stond van Cees zijn jubileum. Niet alleen de huidige sectie was bij deze bijzondere mijlpaal aanwezig, ook enkele van zijn oud-collega’s namen bij hem aan tafel plaats. Al met al kan gesproken worden van een onvergetelijke dag!