DVDW Scriptieprijs: eervolle vermelding voor ESL-studenten

v.l.n.r. Janneke Reijnders, Daniel van Essen & Ramses de Leeuw

De DVDW Scriptieprijs is op donderdag 23 maart 2017 uitgereikt aan student Daniel van Essen (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij kreeg de prijs voor zijn scriptie getiteld "Naar arbitrabiliteit van vennootschappelijke besluiten". Twee studenten van ESL kregen een eervolle vermelding.

De jury roemt de winnaar van de 3de editie van de DVDW Scriptieprijs om zijn scriptie: "Een lastig onderwerp dat op een inspirerende en tot nadenken aanzettende wijze is beschreven. Dit met een grondige analyse van de relevante rechtspraak en met een goed onderbouwde eigen opinie en oog voor de praktijk."

Eervolle vermeldingen zijn er voor twee ESL-studenten. Het gaat om Ramses de Leeuw (voor zijn scriptie "Rechtsgeldigheid en doorwerking van een aandeelhoudersovereenkomst in de persoonsgebonden BV") en Janneke Reijnders (voor haar scriptie "De wettelijke verankering van het loyaliteitsstemrecht").

Official Partner van Erasmus School of Law
De Scriptieprijs is een initiatief van DVDW Advocaten, dat door Mr Magazine tot een de 50 beste advocatenkantoren van Nederland is uitgeroepen. DVDW Advocaten is een official partner van ESL en van Toga aan de Maas. Deelname aan de Scriptieprijs stond open voor studenten studerend aan een Nederlandse universiteit, die een masterscriptie hebben geschreven over een ondernemingsrechtelijk onderwerp in het studiejaar 2015-2016. De scripties werden beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteiten, eigen theorievorming of eigen opinievorming en relevantie.

De jury bestond uit prof. mr C.A. Schwarz, Hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Maastricht en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, prof. mr. B.F. Assink, Hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (tevens als of-counsel verbonden aan NautaDutilh) en prof. mr. M. Olaerts, bijzonder hoogleraar Vergelijkend Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Maastricht (tevens als of-counsel verbonden aan DVDW Advocaten).