Economen sceptisch over loonsverhogingen

Economen sceptisch over loonsverhogingen

De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau riepen deze week beide op tot een sneller tempo van loonstijgingen, een dergelijke oproep heeft geen historisch precedent. 

Dat zou ertoe moeten leiden dat de hardnekkig lage inflatie in Nederland op een wat hoger niveau komt. Maar drie hoogleraren economie (Bas Jacobs, Lex Hoogduin en Roel Beetsma) zijn sceptisch over de mogelijkheden een versnelling van de loonstijgingen te bewerkstelligen.

Volgens Lex Hoogduin is het maximaal haalbare een suggestie vanuit de overheid richting de sociale partners om in de onderhandelingen hogere lonen af te spreken.

Roel Beetsma vindt de oproep van DNB en CPB riskant en ongelukkig. "Het is niet de taak van Nederland de inflatie in de eurozone op te krikken. Dat lijkt mij vergezocht". 

Bas Jacobs stelt dat het voor bonden moeilijker is geworden om hogere looneisen te stellen wegens de flexibisering van de arbeidsmarkt. Een overheid heeft de lonen niet aan een touwtje, maar kan wel wat doen om meer invloed uit te oefenen. Jacobs: "De overheid is zelf werkgever en heeft wegens bezuinigingen veel mensen ontslagen. Een overheid kan ook meer mensen aannemen" 

Verder is het mogelijk om via een om fiscaal te schuiven. Een stijging van de nettobeloning op arbeid ten kosten van een verhoogde belasting op kapitaal komt de lonen ten goede. "Haal bijvoorbeeld de subsidies op het eigen heis en de pensioenen weg. En sluis die terug in de vorm van lagere belastingen op arbeid."

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in Het Financieele Dagblad, d.d. 15 juni 2017